Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider med pedagogikk og spesialpedagogikk i grunnskolelærerutdanningen. Har pilotert Blackboard og har fokus på digital utvikling og utvikling av studentaktive arbeidsformer i undervisningen.

Undervisning og veiledning

Underviser og veileder i pedagogikk og elevkunnskap ved grunnskolelærerutdanningen samt spesialpedagogiske emner. Praksisoppfølging innenfor flere studieår.

Emneansvarlig for Norsk 3 - lese- og skrivevansker (LGU14008 og LGU54007)

Forskning

Grunnleggende ferdigheter i lærerutdanningen med vekt på lese- og skrivevansker (2015 - 2019)

Future digital teachereducation (2017 - 2018)

Se Cristin https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=496361&la=no&action=sok

Nettverk, utvalg og komiteer

Representerer grunnskolelærerutdanningen ved NTNU i NOLES. NOLES er et nettverk for alle høgskolene og universitetene i Norge som underviser i lese- og skriveopplæring med fokus på de grunnleggende ferdighetene.

Deltaker i læringsnettverket i forbindelse med implementeringen av Blackboard i NTNU.

Deltaker i nettverk for lærerutdanning som arrangeres av Senter for IKT i utdanningen.

Medlem av programkomiteen til NKUL .

2017 NMC Nordic Horizon Project Panel of Experts.

Styringsgruppe og leder av delprosjekt i DigGiLU.