Presentasjoner fra Læringsfestivalen 2019

Presentasjoner fra Læringsfestivalen 2019

Her kan du laste ned presentasjoner fra Læringsfestivalen 2019.   (sist oppdatert: 16. mai kl 09:55)

Mandag

Åpningsplenum

Sesjon 1A

pdf ikon Medstudentvurdering i storskala
Olaug Gardener & Haley Threlkeld

Sesjon 1B

Ingen presentasjoner

Sesjon 1C

Sesjon 1D

pdf ikon Erfaringer med utvikling av et nytt e-læringsemne. Prosessen, gode hjelpere, samarbeid og evaluering
Rannei Sæther, Hege Ramsøy-Halle & Bjørg Neset (Regionalt kunnskapssenter for habilitering, NTNU)

Sesjon 1E

Ingen presentasjoner

Sesjon 1F

Ingen presentasjoner

Sesjon 2A

Sesjon 2B

Ingen presentasjoner

Sesjon 2C

Foreløpig ingen presentasjoner

Sesjon 2D

pdf ikon Opplæring av læringsassistenter i pedagogisk bruk av tilbakemelding
Haley Threlkeld & Anna Steen-Utheim (LearningLab, Handelshøyskolen BI)
pdf ikon En verktøykasse av tilbakemeldinger
Anna Steen-Utheim (LearningLab, Handelshøyskolen BI)

Sesjon 2E

Ingen presentasjoner

Sesjon 2F

Ingen presentasjoner

Sesjon 3A

pdf ikon Meritteringsordning for fremragende undervisere. – Hva har vi erfart og hvor er vi på vei?
Monika Kvernenes (Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen)

Sesjon 3B

pdf ikon Rom for aktive studenter – designworkshop
Nora MacLaren (UiT - Norges arktiske universitet)

Sesjon 3C

Ingen presentasjoner

Sesjon 3D

Ingen presentasjoner

Sesjon 3E

Ingen presentasjoner

Tirsdag

Sesjon 4A

pdf ikon Introduksjon til akademisk skriving –kan man overlate det til studentassistenter?
Ingunn Nilsen, Grethe Moen Johansen, Inger Marie Stigen & Maja Aas (OsloMet)
pdf ikon Aktiv læring og omvendt undervisning i utviklingen av et stort innføringsemne i akademiske ferdigheter
Rannveig Grøm Sæle (UiT), Torstein Låg (Universitetsbiblioteket, UiT)

Sesjon 4B

pdf ikon Aktive elever lærer best!
Magnus Nohr (Høgskolen i Østfold)

Sesjon 4C

pdf ikon Digital teambasert læring – Erfaringer fra Bachelor i ergoterapi, NTNU Gjøvik
Torbjørn S. Jacobsen, Evastina Björk & Steinar Hov (NTNU Gjøvik)
pdf ikon Erfaringer fra bruk av studentaktive læringsformer i et innovasjonskurs
Marianne Arntzen, Bjørg Riibe Ramskjell (Nord Universitet/Engage)

Sesjon 4D

pdf ikon Game lab – a practical learning approach for Game Development
Robin Isfold Munkvold (Faculty of Social Science, Nord University)

Sesjon 4E

Ingen presentasjoner

Sesjon 4F

Ingen presentasjoner

Sesjon 5A

Ingen presentasjoner

Sesjon 5B

pdf ikon Challenges in Repurposing Single-Campus Courses to Multi-Campus Settings
Rune Hjelsvold & Abdullah Bahmani (ExcITed, NTNU)

Sesjon 5C

pdf ikon "Hvordan skal jeg lære dette?" – å lære å tenke som sykepleier
Jaro Zlamal (Lovisenberg Diakonale Høgskole)

Sesjon 5D

Ingen presentasjoner

Sesjon 5E

Ingen presentasjoner

Sesjon 5F

Ingen presentasjoner

Sesjon 6A

Ingen presentasjoner

Sesjon 6B

pdf ikon TeachMeet som arena for å utvikle læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse
Stine Brynildsen, Ilka Nagel & Irina Engeness (Høgskolen i Østfold)

Sesjon 6C

pdf ikon Digitale læringsressurser
Linda Østbye (NTNU Universitetsbiblioteket) & Martin H. Andresen (Handelshøyskolen BI)
pdf ikon Metodebank: Hvorfor lage en felles digital ressursbank på tvers av studiesteder?
Rita Li & Pia Cecilie Bing-Jonsson (Universitetet i Sørøst-Norge)

Sesjon 6D

Ingen presentasjoner

Sesjon 6E

Sesjon 6F

Ingen presentasjoner

Sesjon 7A

Implementering av digitale verktøy i undervisning av prosessteknologi ved IBT og IBA, NTNU
Egidijus Daukšas, Kirill Mukhatov & Anita N Jakobsen (NTNU)

Sesjon 7B

Sesjon 7C

pdf ikon Fasilitering for studentaktiv læring
Sven Veine, Martha K. Anderson, Lars Skancke & Patric Wallin (NTNU)

Sesjon 7D

pdf ikon Studenter som sparringspartnere for læringsdesign
HaleyThrelkeld & Julius Stang (Handelshøyskolen BI)
pdf ikon Medstudentvurdering – Om å motta, gi og bruke tilbakemeldinger
Anna Steen-Utheim, Camilla Thømt, Julius Stang (LeraningLab, Handelshøyskolen BI)

Sesjon 7E

Ingen presentasjoner

Sesjon 7F

pdf ikon Workshop: Hvordan skape et felles læringsfokus ved hjelp av interaktive tavler?
Trine Højberg Andersen, Guri Sivertsen Korpås (NTNU)

Avslutningsplenum

pdf ikon Near future teaching
Sian Bayne (The University of Edinburgh)