Bakgrunn og aktiviteter

PhD. prosjektets tittel: Pasientmedvirkning i pasientforløpet ved hjerteinfarkt. Pasienter og helsepersonell sine erfaringer. 

Prosjektet/stipendiatstillingen er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune.