Elise Kvalsund Bårdsgjerde

PhD. stipendiat

Institutt for helsevitenskap Ålesund
70161296 97095503
Hovedbygget, Ålesund, Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund

Bakgrunn og aktiviteter

PhD. prosjektets tittel: Pasientmedvirkning i pasientforløpet ved hjerteinfarkt. Pasienter og helsepersonell sine erfaringer. 

Prosjektet/stipendiatstillingen er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner