course-details-portlet

TN300115 - Medisinsk behandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

- Introduksjon med nasjonale lover og forskrifter, samt internasjonale reguleringer - Nødmelding, medisinsk rådgivningstjeneste, journalføring, dokumentasjon - Akutte livstruende tilstander, førstehjelp, hjerte- lungeredning, observasjoner og behandling ved sirkulasjonssvikt - Behandling av nærdrukning, hypotermi, dødsfall ombord - Skader og skadebehandling, inkl. hode-, nakke- og ryggskader, tannbehandling - Sykdomslære, inkl. tropesykdommer og vaksinasjon, sykdomsforebygging og hygiene - Gynekologi og fødsel - Medikamenter, oksygenbehandling, medisinsk utstyr ombord - Generell sykepleie, overvåking, undersøkelser, praktiske prosedyrer, sårbehandling, dokumentasjon - Alkohol og stoffmisbruk - Mentale reaksjoner og stressmestring

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter gjennomgått kurs skal studenten ha kunnskap om: førstehjelp, skade/sårbehandling, akutte sykdommer, vaksinasjon, mentale reaksjoner og stressmestring, medikamenthåndtering, medisinsk teknisk utstyr ombord på skip, overvåkning og generell sykepleie, rusmisbruk, forebygging og hygiene, medisinsk rådgivningstjeneste, evakuering/overføring til land Ferdigheter: Etter gjennomgått kurs skal studenten kunne utøve: - førstehjelp ved ulykker og sykdommer som kan oppstå ombord på skip - undersøkelser, observasjoner og vurderinger som formidles til rådgivende lege - medisinsk behandling som forordnes av rådgivende lege Generell kompetanse: - Kandidaten skal ha kunnskap og ferdigheter innen medisinsk behandling i henhold til STCW kapittel VI/4.2 og STCW kode A-VI/4-2.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning, demonstrasjon, praktisk øving i laboratorium og i simulator - 100% tilstedeværelse på kurset

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på kurset

Mer om vurdering

2 timers skriftlig skoleeksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Forkunnskapskrav

- Gjennomført og bestått Medisinsk Førstehjelp iht. STCW tabell A-VI/4-1. - Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor i nautikk, NTNU i Ålesund

Kursmateriell

Schreiner, A. og Anderud, L.(red.)(2005). Medisin ombord. Bergen: Fagbokforlaget.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 09.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU