Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er universitetslektor ved Institutt for kunst- og medievitenskap. I 2016 disputerte jeg ved samme institutt med en doktoravhandling om bruk av digitale medier i samtidsscenekunst. 

Undervisning og veiledning

Jeg underviser og veileder både bachelor og masterstudenter. Jeg underviser i emner som for eksempel teaterhistorie og teori, dramaturgi, forestillingsanalyse og forskringsmetoder i kunst. 

Faglige interesser

Forskningsinteressene mine er kunst og teknologi, relasjonell kunst/deltagende kunst, anvendt teater, gaming og lek/spill teori. Den siste tiden har jeg undersøkt begrepet Antropocene og dets innflytelse i teater og performanceteori. Prosjektene mine har ofte en tverrfaglig tilnærming, der jeg ser på skjæringspunktet mellom teater og andre felt som for eksempel medievitenskap, visuell kunst og spill. 

Utvalgte forskringsprosjekter

Jeg mottok nylig finansiering fra Norsk kulturråds forskningsprogram "Digital kultur, estetiske praksiser" for å gjennomføre et prosjekt med førsteamanuensis Ellen Foyn Brunn. Prosjektet, med tittelen "Emerging forms of digital theater under the corona pandemic in Norway", vil undersøke nye former for digitaltbasert scenekunst som oppstår i forbindelse med koronapandemien. Blant annet vil prosjektet se på hvordan disse nye praksisformene utfordrer tanken om at scenekunst er det som skjer her og nå, i samspillet mellom skuespillene og tilskuere. 

I 2016 disputerte jeg med avhandlingen "The Impact of Digital Media on Contemporary Performance". Prosjektet undersøkte hvordan scenekunst bruker video på scenen (multimedia/intermedial teater), internett (telematic eller networked performance) og mobiltelefoner (pervasive eller distributted performance) for å skape og kommunisere mening. Prosjektet brukte en praktisk-basert metode, hvor jeg skapte en performance Chain Reaction som base for å svare mine teoretiske spørsmål. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Perez Rodriguez, Maria Elena. (2008) The language of digital media in the theatre of Robert Lepage. ARTECH 2008.

Rapport/avhandling