Bakgrunn og aktiviteter

Stilling:

  • Førstelektor i kroppsøving og idrettsfag
  • Fag og emneansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning og didaktikk i lektorutdanningen

Prosjekter:

Spesielle kompetanseområder:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Engvik, Gunnar; Gjølme, Egil Galaaen. (2015) Strategisk ledelse av videregående skoler med spisset toppidrett. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
  • Gjølme, Egil Galaaen; Sandvik, Lise Vikan. (2015) Uteskole som pedagogisk verktøy. Idrettspedagogikk.
  • Gjølme, Egil Galaaen; Østern, Anna-Lena. (2014) Å forholde seg til virkeligheten i virkeligheten - uteskolens dramaturgi i lærerutdanningen. Dramaturgi i didaktisk kontekst.

Rapport/avhandling

  • Aadland, Eli Kristin; Borgen, Jorunn Spord; Salvesen, Geir Sigvard; Sæthre-McGuirk, Ellen Marie; Gjølme, Egil Galaaen; Oftedal, Kristin Helene. (2017) Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene. 2017.
  • Gjølme, Egil Galaaen. (2010) Yrkesretting av kroppsøvingsfaget - oppdragsbrev 22-09 A - UDIR. 2010.
  • Gjølme, Egil Galaaen. (2002) Spenningssøking i Norsk Antarktis Ekspedisjon 1999-2001. 2002.