Musikklærerutdanning i utvikling

FORSKNING – INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING

Musikklærerutdanning i utvikling

Forskningsnettverket MiU er opptatt av musikk(lærer)-utdanning, i bred forstand. Akronymet MiU står for musikklærerutdanning i utvikling, men kan like gjerne leses som musikerutdanning med pedagogisk vinkling i utvikling/ musikkvitenskapelig utdanning med didaktisk profil i utvikling, eller rett og slett som Musikk i Utdanning. Denne uklarheten fungerer åpnende for MiU’s samarbeider, relasjoner og prosjekter.

Forskningsnettverket MiU består av forskere i ulike typer musikkutdanninger, musikklærerutdanninger og i lærerutdanninger med musikkfaglig profil i MidtNorge, fra Institutt for lærerutdanning (ILU) og Institutt for musikk (IM) ved NTNU, fra Dronning Mauds Minne Barnehagelærerutdanning (DMMH) og fra Nord Universitet. 

Tilsammen omfatter MiU flere forskergrupper (se nedenfor), fem doktorgradsprosjekter i prosess, og mange forskningsprosjekter på seniornivå. Rundt 40 ansatte med forskning som del av sin stilling er med i nettverket, dette omfatter forskere på lektornivå, førstenivå og toppnivå, fra begge kvalifiseringsløp. MiU er i aktivt samarbeid med forskergrupper på hver av de fire institusjonene. 

MiU samarbeider om en antologiserie i fire bind, hvert bind knyttet til hver sin forskergruppe. Disse antologiene publiseres som open access-utgivelserhos Cappelen Damm, den første i 2020, så en hvert år. I tillegg til forskningsgruppeleder og forfattere fra MiU omfatter hver antologi også artikler fra internasjonale og nasjonale forfattere som er i front innenfor hvert binds spesifikke tematikk.

Forskningsgruppene og antologiprosjektene i MiU er som følger:

  • MusTed: Musikkteknologi i didaktisk praksis. Leder for forskningsgruppen: Øyvind Johan Eiksund. Redaktører: Øyvind Johan Eiksund, Jens Knigge og Elin Angelo
  • KiS: Kunstløft i grunnskolen i samarbeid med kulturskolen. Leder for forskningsgruppen: Bjørn-Terje Bandlien. Redaktører: Bjørn-Terje Bandlien, Wenche Waagen og Elin Angelo
  • Musikk i flerfaglighet og flerkulturalitet. Leder for forskningsgruppen: Redaktører: Morten Sæther med fler
  • Musikkpedagogikk i høyere utdanning. Leder for forskningsgruppen: Elin Angelo. Redaktører: Elin Angelo, Jens Knigge, Wenche Waagen, Morten Sæther
  • Musikkrelaterte læringsprosesser (Nord universitet). Leder for forskningsgruppen: Jens Knigge

Nettverket er finansiert av Institutt for lærerutdanning og Institutt for musikk ved NTNU, Nord Universitet og DMMH

Publikasjoner

Angelo, E. & Sæther, M. (2017). Musikklærerens profesjonsforståelse. I Angelo, E. & Sæther, M. Eleven og musikken. S. 167–191. Oslo: Universitetsforlaget.

Angelo, E. & Emstad, A.B. (2017). Skolekonsepter som blir til i samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. I Angelo, E., Rønningen, A. & Rønning, R.J. Forskning og utvikling i kulturskolefeltet. Den doble regnbuen: IRISforsk. S. 207–229. Oslo: Cappelen Akademisk. DOI https://doi.org/10.23865/noasp.21

Harnischmacher, C. & Knigge, J. (2017). Motivation, Musizierpraxis und Musikinteresse in der Familie als Prädiktoren der Kompetenz „Musik wahrnehmen und kontextualisieren“ und des Kompetenzerlebens im Musikunterricht / Motivation, musical practice, and the family’s interest in music predict musical competence (perceiving and contextualizing music) and competence beliefs in music. I Beiträge empirischer Musikpädagogik / bulletin of empirical music education research (b:em), 8, s. 1–21. http://www.b-em.info/index.php?journal=ojs&page=issue&op=view&path%5B%5D=22 

Knigge, J. & Niessen, A. (Ed.) (2016): Musikpädagogik und Erziehungswissenschaft / Music Education and Educational Science. Münster: Waxmann (Musikpädagogische Forschung, 37).

Sæther, M.(2017). Musikk og estetiske prosesser. 2. utg.(kap.3. s. 79-105). I Bakke, K.,

Jenssen, C. og Berggraf Sæbø, A. Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Sæther, M. (2016). Music in Informal and formal learning situations in ECEC. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning. Vol 12 (2), p.1-13.

Waagen, W. (2015). Kulturskolens samfunnsoppdrag som ledelsesutfordring. Et styrket samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. I Emstad, A.B./Angelo, E. Ledelse for læring i mulighetens skole. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Waagen, W. (2016). Kulturskolelæreres kunnskapsgrunnlag, illustrert ved instrumentallærerne. I Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok nr.17, s.227-242. Oslo, NMH-publikasjoner.

Personer Musikklærer Knigge og Sæther

Jens Knigge, Professor, Nord universitet og Musikhochschule Lübeck


Morten SætherDosent, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning


Eksterne medlemmer i forskningsgruppe

Eksterne medlemmer i forskningsgruppe