Bakgrunn og aktiviteter

Født i Barcelona.  Fikk PhD i U.A.B (Universitat Autonoma de Barcelona)

Jeg forsker i feltet av Operatoralgebraer: C*-algebraer og dynamiske systemer.

Kan katalansk, spansk, engelsk, norsk (bokmål) og litt dansk.

Trives fjellsport.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ortega Esparza, Eduardo; Pardo, E. (2013) The Structure of Stacey Crossed Products by Endomorphisms. Operator Algebra and Dynamics.