MA8107 - Operatoralgebraer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2019/2020

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i teorien for C*-algebraer og von Neumann algebraer. Teorien vil bli illustrert ved konkrete eksempler.

Læringsutbytte

1. Kunnskap.
Emnet gir en innføring i teorien for C*-algebraer og von Neumann-algebraer. Teorien vil bli illustrert ved konkrete eksempler.

2. Ferdigheter.
Studenten kjenner teorien for operatoralgebraer og er i stand til å utføre forskning innen operatoralgebraer, deres anvendeler i operatorteori og i andre relaterte matematiske disipliner.

3. Kompetanse.
Studentene er i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå innen operatoralgebraer og deres anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet foreleses hvert annet år forutsatt at nok studenter melder seg, neste gang høsten 2020. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset kun gis som ledet selvstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.