Toppbanner CERG

Trening etter korona

Trening etter gjennomgått koronasykdom

Kan et nytt e-Helseverktøy være et effektivt hjelpemiddel i opptrening etter covid-19-sykdom?

Bakgrunn

Vi vet at mange sliter med å være fysiske aktive etter å ha gjennomgått covid-19, enten som en direkte konsekvens av sykdommen eller på grunn av endringer pandemien førte med seg i hverdagsrutiner. Vi ønsker å se om en aktivitetsklokke, app og tilhørende digitalt oppfølgingssystem er nyttige hjelpemidler for å komme i gang med trening igjen etter å ha hatt korona.

Studien inkluderer ca. 70 fysisk inaktive voksne menn og kvinner som har gjennomgått covid-19-sykdom én eller flere ganger. Et tilfeldig utvalg av deltakerne får tilpasset oppfølging via en helt ny aktivitetsapp som blant annet registrerer pulsmålinger fra pulsklokker kontinuerlig. Etter en periode med trening undersøker vi hvordan oppfølgingen har påvirket aktivitetsnivå, helse og livskvalitet hos deltakerne.

Resultatene fra prosjektet, som vi gjennomfører i samarbeid med Universitetet i Oslo, vil gi oss kunnskap om trening etter gjennomgått korona og hvilken rolle et nytt e-Helseverktøy potensielt kan spille for å hjelpe flere tilbake til regelmessig fysisk aktivitet.


person-portlet

Doktorgradsstipendiat

Espen Alexander Eriksen
Stipendiat
espen.a.eriksen@ntnu.no

Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo