course-details-portlet

PAH3003 - Muskel og kraftutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Muscle architecture and differences in the population. Changes related to athletic performance, age and diseases. Limitations and functional adaptations in patients and athletes. Training methods for neural adaptations and protein synthesis. Neuromuscular basis for motor skill acquisition.

Læringsutbytte

Knowledge

The candidate

 • can demonstrate advanced knowledge of limitations for neuromuscular force and effective training regimes for improved neuromuscular function
 • can identify and thoroughly understand limitations to neuromuscular force production and muscle strength in top athletes and major patient populations with e.g. musculoskeletal and neurological diseases
 • can thoroughly understand and describe the beneficial effects of strength training for athletic performance, successful aging, disease treatment, disease prevention, and prescribe effective training programs
 • has advanced knowledge of strength training on endurance performance in athletes and patients

Skills

The candidate

 • can apply and adopt experimental methods such as one-repetition maximum, peak force, rate of force development and have practical skills relevant to perform the tests
 • can present outcomes of research in a written laboratory report, evaluate and discuss scientific results
 • can describe biological adaptations following physical activity and exercise training on the neuromuscular system in our bodies both for health and performance
 • can identify and prescribe effective strength training programs, and to study their effect in top sports performance and patient populations

Læringsformer og aktiviteter

Lectures, seminars, group work and laboratory work. Longitudinal teaching.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratorierapport

Mer om vurdering

For re-sit exams the written examination must be done again.

The compulsory activity is approved for 4 semesters.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Physical Activity and Health (MSPAHE)

Forkunnskapskrav

The course is reserved for students admitted to the MSc in Physical Activity and Health. It is compulsory for candidates admitted to the specialization in Exercise Physiology. It is optional for other candidates admitted to the master's programme.

Kursmateriell

Course materials will be announced at the start of the semester.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPO3030 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 02.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 1
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL510 Sluppenvegen 14 25
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 13.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU