course-details-portlet

PAH3003 - Muskel og kraftutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Muscle architecture and differences in the population. Changes related to athletic performance, age and diseases. Limitations and functional adaptations in patients and athletes. Training methods for morphological and neural adaptations and protein synthesis. Neuromuscular basis for motor skill acquisition.

Læringsutbytte

Knowledge

The candidate

 • has advanced knowledge about the morphological and neural adaptations related to resistance training
 • can identify and thoroughly understand limitations to neuromuscular force production and muscle strength
 • can thoroughly understand and describe the beneficial effects of strength training for adolescence, athletic performance, successful aging, disease treatment, disease prevention, and prescribe effective training programs
 • has advanced knowledge on how to measure neuromuscular function and muscle strength

Skills

The candidate

 • can apply and adopt experimental methods such as time to peak force, peak force, rate of force development and have practical skills relevant to perform the tests
 • can present outcomes of research in a written laboratory report, evaluate and discuss scientific results
 • can describe biological adaptations following resistance training on the neuromuscular system both for health and performance
 • can identify and prescribe effective strength training programs, and to study their effect in top sports performance and patient populations

Læringsformer og aktiviteter

Lectures, seminars, group work and laboratory work.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratorierapport

Mer om vurdering

Regular final examination is given in the autumn semester only. Students with legitimate leave of absence at the final examination and students who receive the grade F may take a re-sit examination in the spring semester.

For re-sit exams the written examination must be done again. The compulsory activity is approved for 4 semesters.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Physical Activity and Health (MSPAHE)

Forkunnskapskrav

The course is reserved for students admitted to the MSc in Physical Activity and Health. It is compulsory for candidates admitted to the specialization in Exercise Physiology. It is optional for other candidates admitted to the master's programme.

Kursmateriell

Course materials will be announced at the start of the semester.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPO3030 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 20
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 20
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU