course-details-portlet

AM512030 - Sustainability Analytics

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Se engelsk kursbeskrivelse.

Læringsutbytte

Se engelsk kursbeskrivelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, øvinger og prosjektarbeid.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU