Bakgrunn og aktiviteter

Daniel har en doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid og en Mastergrad i utøvende musikk fra Jazzlinja ved NTNU Institutt for Musikk, og jobber ved seksjon for Musikkteknologi, også på Institutt for Musikk ved NTNU.

Stipendiatprosjektet var et kunstnerisk forskningsprosjekt der talespråk ble utforsket som råmateriale og utgangspunkt for improvisert musikk, med særlig vekt på den store musikalske variasjonen mellom talesjangre, og på forbindelsen mellom spontan samtale på den ene siden og improvisert samspill på den andre. Talespråkets musikalske bestanddeler plukkes fra hverandre og orkestreres ut for å undersøke forholdet mellom språk og musikk. Musikalsk og lydlig mening, improvisasjon som dialog, og talesjangrenes musikalske kvaliteter er noe av det som tematiseres.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Formo, Daniel Buner. (2020) The Orchestra of Speech, a performance and installation. The Orchestra of Speech
 • Formo, Daniel Buner. (2019) The Orchestra of Speech - Sound installation for New York City Electroacoustic Music Festival. The Orchestra of Speech
 • Formo, Daniel Buner. (2018) Orchestra of Speech på InnerSound New Arts Festival, Bucuresti. Orchestra of Speech
 • Haugerud, Tor; Hegdal, Eirik; Bø, Else; Årskog, Stig Førde; Lie, Marianne Baudouin; Stang, Sigrid Elisabeth; Duch, Michael Francis; Melhus, Ole Jørgen; Sjelmo, Vigdis; Skaslien, Bergmund; Burt, Matt; Lorentzen, Truls; Formo, Daniel Buner. (2018) Releasekonsert Arrival Hall, Alpaca Ensemble/Dog & Sky. Arrival Hall
 • Formo, Daniel Buner. (2017) The Orchestra of Speech - Final presentation of Artistic Results. null
 • Åse, Tone; Formo, Daniel Buner; Lie, Marianne Baudouin. (2017) Forskningskosert Dokkhuset. null
 • Engum, Trond; Åse, Tone; Hoemsnes, Rune; Formo, Daniel Buner. (2016) Konsert med The Soundbyte Festival Internacional Chihuahua 2016 (Mexico). The Soundbyte at FICH 2016
 • Formo, Daniel Buner. (2016) Konsert med Orchestra of Speech på Harpefoss poesifestival 2016. Orchestra of Speech #1
 • Formo, Daniel Buner. (2016) Konsert og seminar: Speech Music Symposium. Orchestra of Speech #2

Bøker

 • Brandtsegg, Øyvind; Formo, Daniel Buner. (2020) Proceedings of the 5th International Conference on Live Interfaces. 2020. ISBN 0026639041.

Rapport/avhandling

 • Formo, Daniel Buner. (2018) The Music of Language and Language of Music. 2018.