course-details-portlet

MUST2058 - Scenelyd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 1/2 1 timer
Hjemmeeksamen 1/2 4 timer

Faglig innhold

Praktisk øving og teoretisk innføring i grunnleggende lydforsterkning. Sentrale emner er: signalgang i lydanlegg, akustiske utfordringer og begrensninger, spesifikasjon på lydutstyr, praktisk mikrofonbruk for scenelyd, planlegging og gjennomføring av konsert- og teaterlyd, estetikk og idealer. Kurset er rettet mot lydteknikere og DJer, men også musikere kan nyttiggjøre seg kompetansen i egen livesituasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om de forskjellige komponentene i et PA-system og hvordan de virker
 • er kjent med forskjellige spesifikasjoner på lydutstyr
 • kjenner til grunnleggende teknikker for bearbeiding av lyd i en konsertsituasjon
 • kjenner til fagterminologi knyttet til lyd fra scene
 • har grunnleggende kunnskap om lydestetikk og klangideal for forskjellige musikkuttryk
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan inkludere MAX/MSP i en live setting.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan tilpasse lydutstyr til forskjellige musikerkonstellasjoner i en konsertsammenheng-kan tilrettelegge utstyr basert på en teknisk beskrivelse (rider)
 • kan gjøre lydarbeid ved en sceneproduksjon
 • kan gjenkjenne vanlige problemer for scenelyd og løse disse
 • kan kommunisere med musikerne på scenen på en måte som fremmer arbeidssituasjonen
 • kan reflektere over eget arbeid som lydansvarlig ved en sceneproduksjon, og grunngi tekniske og estetiske valg.
 • har oversikt over muligheter som inkludering av MAX gir.

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk tilrettelagte forelesninger og øvinger. Øvinger kan være i form av praktisk arbeid med konsertlyd, lydinstallasjoner eller lignende. Nærmere informasjon om omfang og krav til øvinger gis i blackboard ved semesterstart. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Praktisk eksamen vil være å lydsette et offentlig rom, for eksempel ved å bruke et PA-system. Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi og bestått MUST1053.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2056 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkteknologi
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 1/2

Utlevering
02.12.2022

Innlevering
02.12.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen 1/2

15.12.2022 - 16.12.2022

09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU