course-details-portlet

MUST1050 - Grunnleggende musikkteknologi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet består av følgende hovedelementer:

Innføring i grunnleggende lydteori og digital musikkrepresentasjon, teknikker for digital innspilling og bearbeiding av MIDI og lyd, arrangering, komponering, miksing og fremføring i digitale audioverktøy, signalbehandling og lydsyntese.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter endt kurs skal kandidaten ha kunnskap om

  • grunnleggende prinsipper for MIDI og sampling
  • hvordan digitale audioverktøy kan brukes til lyd- og musikkproduksjon
  • grunnleggende teknikker for lydsyntese og signalbehandling

Ferdigheter:

Etter endt kurs skal kandidaten kunne

  • anvende digitale audioverktøy til å arrangere/komponere/produsere/fremføre musikk
  • bruke grafiske lydprogrammeringsverktøy til signalbehandling og lydsyntese
  • skrive rapporter som beskriver og begrunner estetiske og tekniske valg knyttet til musikkproduksjoner laget med lydprogrammeringsverktøy

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Nærmere om vurderingsordningen:

Hjemmeeksamen der det skal lages en egen lydproduksjon på rundt 3-4 minutter samt en skriftlig rapport på 6-8 sider.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Én til to plasser forbeholdes studenter fra bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon, utøvende musikk eller siv.ing.-programmet i elektronisk systemdesign og innovasjon, studieretning akustikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST1052 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


12:30


12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU