course-details-portlet

MUST1050 - Grunnleggende musikkteknologi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet består av følgende hovedelementer:

Innføring i musikkrepresentasjon, datamaskinbaserte teknikker for opptak og bearbeiding av MIDI og lyd, data-assistert arrangering og komponering, lydsyntese og signalbehandling.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

- har kunnskap om grunnleggende prinsipper for MIDI og sampling
- kjenner til hvordan forskjellige musikkvareprogram kan brukes som hjelpemiddel i arrangering og komponering
- kjenner til noen grunnleggende teknikker for lydsyntese og signalbehandling
- Kan oppdatere kunnskapen sin innenfor fagfeltet

Ferdigheter:

Kandidaten

- kan anvende musikkprogramvare til å arrangere/komponere/produsere musikk
- kan bruke grafiske lydprogrammeringsverktøy (som for eksempel Max) til lydsyntese, digital signalbehandling og musikalske forløp
- skal kunne skrive rapporter som beskriver og begrunner estetiske og tekniske valg knyttet til musikkproduksjoner laget med lydprogrammeringsverktøy

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Nærmere om vurderingsordningen:
Hjemmeeksamen der det leveres inn en musikkproduksjon og skriftlig redegjørelse.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektronikk (MTEL)
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS)
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Én til to plasser forbeholdes studenter fra bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon, utøvende musikk eller siv.ing.-programmet i elektronisk systemdesign og innovasjon, studieretning akustikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST1052 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU