course-details-portlet

TBT4506 - Biopolymere materialer og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer D
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer D

Faglig innhold

I 'Biopolymere materialer' vil det bli lagt vekt på biologiske makromolekylers egenskaper og oppførsel ved konsentrasjoner over kritisk ovelappkonsentrasjon, så som viskositetprofil, orden/uorden-overganger, geldannelse, viskoelastiske egenskaper og faseoppførsel ved blanding av makromolekyler. Eksempler på anvendelse av biopolymere vil bli gitt med spesiell vekt på biomedisin og biopolymere brukt i immobilisering av celler og enzymer. Demonstrasjon av reologisk utstyr for karakterisering av myke materialer vil bli gitt. Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging: -Usikkerhetsanalyse -Hypotesetesting -Enkel lineær regresjon -Forsøksplanlegging med to-nivå faktoriell forsøk -Variansanalyse (ANOVA) -Ikke-parametriske metoder -Bruk av Excel og SPSS for statistisk analyse.

Læringsutbytte

Biopolymere materialer: Grunnleggende kunnskap om biologiske biopolymere i konsentrarte løsninger og geler, materialer basert på disse og hvordan slike materialer kan skreddersys og endres til definerte egenskaper. Studenten har kunnskap om de grunnleggende statistiske modeller og metoder som benyttes innen naturvitenskap og teknologi. Studenten kan tolke resultater av hypotesetesting, regresjonsanalyse, forsøksplanlegging, variansanalyse og ikke-parametriske metoder. Studenten kan bruke dataprogrammer for statistiske beregninger og analyser.

Læringsformer og aktiviteter

Biopolymere metrialer: Forelesninger og demonstrasjoner. Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging: Forelesninger (24 t), øvinger (8 t).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger statistikk

Mer om vurdering

Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging: Antall øvinger er 4, alle må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen (2 t). Biopolymere materialer og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging: Skriftlig eksamen (2 t). Begge deler av eksamen må være bestått for å få bestått i emnet. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart. Probability and Statistics for Engineers and Scientists (9th Edition) by Ronald E. Walpole.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4507 3.7 HØST 2020
TBT4508 3.7 HØST 2020
MATV4008 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 29.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 7
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 29.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 8
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU