Bakgrunn og aktiviteter

 

Fagfelt/arbeidsområde

Innovasjon og entreprenørskap

  • Erfaring fra maritim og marin næring o.a.
  • Utdanning innenfor innovasjon, entreprenørskap, strategi, organisasjon og ledelse
  • Kan gjøre en forskjell for nyskaping og fremtidens arbeidsmarked 

Publikasjoner fra Christin