course-details-portlet

AL201308 - Foretaksstrategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppebasert hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppebasert hjemmeeksamen 100/100 72 timer

Faglig innhold

 • Strategiprosesser
 • Den strategiske ledelsesprosessen
 • Formål, visjon, forretningsidè, verdier og mål
 • Strategiske analyser
 • Omdømme, samfunnsansvar og interessenthåndtering
 • Innovasjon og bærekraftige forretningsmodeller
 • Strategiske evalueringer og valg
 • Implementering og kontroll, herunder flerdimensjonal mål- og resultatstyring

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunnskap om strategifagets historiske utvikling
 • Kunnskap om sentrale perspektiver, teorier og analyser innen strategifaget
 • Kunnskap om strategiprosesser, der ledelsesperspektivet er sentralt
 • Kunnskap om sammenhengen mellom nyskaping, innovasjon og strategiske beslutninger
 • Kunnskap om hvordan strategier bidrar til å nå mål om bærekraftig verdiskapning
 • Kjenner til nyere forskning innen strategifeltet

Ferdigheter:

 • Kunne gjennomføre interne og eksterne analyser og bidra aktivt til utforming av strategi
 • Kunne vurdere beslutningsalternativer og foreta strategisk gode, bærekraftige valg for virksomheter
 • Kunne finne, vurdere og anvende fagstoff og andre relevante kilder

Generell kompetanse:

 • Forståelse av strategi som styringsverktøy
 • Forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer, valg og konsekvenser
 • Utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i utøvelse av strategisk ledelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, plenumsdiskusjon, øving, gruppearbeid og obligatorisk arbeid. Emnet undervises på norsk.

Et obligatorisk arbeid kan inneholde obligatorisk(e) oppmøte(r). Spesifikasjoner vedrørende obligatorisk arbeid blir gitt ved semesterstart. Tidligere godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige ved senere ordinære eksamener.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav -1 case

Mer om vurdering

Det er ikke utsatt eksamen på hjemmeeksamen. Dette er i henhold til Forskrift om studier ved NTNU.

Forkunnskapskrav

Som for studiet.

Kursmateriell

Fjeldstad, Ø og R. Lunnan (2022) Strategi, 2.utgave. Bergen: Fagbokforlaget

Erichsen, M, Solberg, F. og T. Stiklestad (2022) Ledelse i små og mellomstore virksomheter. Bergen: Fagbokforlaget

I tillegg inngår en artikkelsamling i pensum, og denne oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppebasert hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppebasert hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
28.05.2024

Innlevering
31.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU