course-details-portlet

AH301408 - Salg og salgsledelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

 • Salg og markedsføring
 • Salg som profesjon
 • Salgets psykologi, salgsbesøket, salgssamtalen
 • Kommunikasjon, salgsteknikker, innvendinger, avslutningsteknikker - Forhandlingsteknikker og metoder
 • Telefonsalg, relasjonssalg, kunden som partner
 • Kundetilfredsstillelse og service som en del av salget
 • Kundelojalitet
 • Salgsledelse, hva er det?
 • Lederens rolle i salget
 • Coaching, trening, problemløsning, mål, plan, verktøy
 • Rekruttering, oppfølging og evaluering av selgere og avvikling
 • Arbeid med barrierebrytende mål.
 • Salgsplanlegging, budsjettering, avlønning.
 • Salgsorganisering
 • Etikk

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • studenten skal kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • studenten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter:

 • Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Studenten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Kompetanse:

 • Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Studenten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsning både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante
 • Studenten skal kunne se sammenhengen med øvrige markedsføringsfag som er nært knyttet til salg og salgsledelse
 • Studenten skal være bevisst at relasjonsbygging er en vesentlig suksessfaktor innen salg.
 • Studenten skal forstå de grunnleggende begrep innen salgsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid.

Mer om vurdering

Det blir satt opp utsatt eksamen det påfølgende semesteret etter ordinær eksamen.

Kursmateriell

Pensum oppgis i begynnelsen av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU