AH301408 - Salg og salgsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

- Salg og markedsføring
- Salg som profesjon.
- Salgets psykologi, salgsbesøket, salgssamtalen
- Kommunikasjon, salgsteknikker, innvendinger, avslutningsteknikker
- Forhandlingsteknikker og metoder
- Telefonsalg, relasjonssalg, kunden som partner
- Kundetilfredsstillelse og service som en del av salget
- Kundelojalitet
- Salgsledelse, hva er det?
- Lederens rolle i salget
- Coaching, trening, problemløsning, mål, plan, verktøy
- Rekruttering, oppfølging og evaluering av selgere og avvikling
- Arbeid med barrierebrytende mål.
- Salgsplanlegging, budsjettering, avlønning.
- Salgsorganisering
- Etikk

Læringsutbytte

Kunnskap:
- studenten skal kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
- studenten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter:
- Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
- Studenten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Kompetanse:
- Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- Studenten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsning både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante
- Studenten skal kunne se sammenhengen med øvrige markedsføringsfag som er nært knyttet til salg og salgsledelse
- Studenten skal være bevisst at relasjonsbygging er en vesentlig suksessfaktor innen salg.
- Studenten skal forstå de grunnleggende begrep innen salgsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.  

Kursmateriell

Obligatorisk:
Petter A Berg: Kunsten å selge, Cappelen
Coaching-hvordan beholde og utvikle selgere, Cappelen
Tillegg:
notater/artikler/forelesninger i semesteret

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 A 12:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.