course-details-portlet

AM101020 - Praktisk økonomi med regning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Enkel aritmetikk, algebra og grafisk framstilling av økonomiske problemstillinger, herunder enkle funksjoner og likninger
 • Prosentregning
 • Økonomiske nøkkeltall
 • Kalkulasjonsgrunnlag og selektiv kalkulasjon
 • Nullpunktsanalyse
 • Beskrivende statistikk
 • Enkel variansanalyse
 • Krysstabellanalyse/samvariasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 1. kunne bruke tallberegninger for å tolke og løse konkrete bedriftsøkonomiske problemer
 2. kunne framstille og bruke kalkulasjonsgrunnlag for å få en helhetlig forståelse av bedriftsøkonomiske problemer
 3. ha forståelse for bruk av statistikk i bedriftsøkonomiske problemstillinger

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 1. kunne regne på rente- og finansproblem
 2. kunne regne på kostnads- og inntektsfunksjoner, og løse enkle likningssystem som beskriver økonomiske sammenhenger
 3. kunne analysere og drøfte økonomiske nullpunktsproblemer
 4. kunne bruke regneteknikker for å finne økonomiske nøkkeltall og kunne anvende disse som grunnlag for økonomiske beslutninger (dekningsbidrag, bruttofortjeneste, resultatgrad, selvkostmetoder, bidragsmetoder mm.)
 5. kunne anvende enkel beskrivende statistikk, utføre enkel varians- og krysstabellanalyse

Kompetanse

Kandidaten skal:

 1. kunne bruke matematikk for å finne mulige løsninger på praktiske økonomiske problemer
 2. kunne overføre løsningsteknikker for en type økonomiske problemer til en annen type økonomiske problemer
 3. kunne fortstå enkle statistiske metoder, og anvende disse på økonomiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Kombinerte økter med forelesning, regneøvelser i gruppe, og briefing/ debriefing i plenum.

Kurset legger stor vekt på samarbeidslæring.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Obligatorisk arbeidskrav vil bli spesifisert ved semesterstart. Godkjent obligatoriske arbeidskrav fra tidligere er gyldige ved senere eksamensforsøk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Markedsføring, innovasjon og ledelse (359ML)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bedriftsøkonomi og optimering

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 06.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Gymsal Laterna/Lab-bygg 118
G325 Gnisten/Fagskolen 1
G326 Gnisten/Fagskolen 36
C218 Ankeret/Hovedbygget 23
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU