Bakgrunn og aktiviteter

Forskning:

 

Se hjemmeside: http://www.ntnu.edu/chemistry/research/organic/bioorganic-chemistry

 

Undervisning:

Organisk syntese I-TKJ4150

TKJ4130

KJ8107

TKJ4155

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016