TKJ4130 - Organisk syntese, laboratorium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Praktisk organisk kjemiske syntese: avansert organisk kjemisk syntese, lab sikkerhet, bruk av SciFinder, oppstilling av utstyr, inert atmosfære, ekstraksjon, krystallisering, destillasjon, håndtering av rotavapor, søyle/flash kromatografi, NMR analyse, tynnsijktskromatografi, infrarød spektroskopi, optisk rotasjon UV-spektroskopi, litteratur undersøkelser, rapportering.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten: (i) kunne sikkerhetsvurdere kjemi basert på informasjon fra datablad og lab-oppskrift, (ii) kunne utføre syntesereaksjoner av ulik art også under vannfrie betingelser, (iii)kunne finne litteratur vha SciFinder, (iv) kunne analysere reaksjonsforløpet med egnet teknikk, (v) kunne tolke spektroskopiske og analytiske data, (vi) kunne rense et organisk kjemisk stoff vha ekstraksjon, krystallisasjon, destillasjon og søylekromatografi og (vii) kunne rapportere gjennomføring av forsøk, evaluere feilkilder og forbedringspotenisale.

Læringsformer og aktiviteter

Laboratorieøvinger (160 timer). Som en del av det obligatoriske labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning som vil foregå i løpet av de to første ukene i semesteret. Studenter som ikke følger denne sikkerhetsforelesningen, vil ikke få tilgang til labøvelsene. Et introduksjonskurs i litteratursøk vil bli gitt. Undervisningen gis på engelsk ved behov.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ) - enkelte retninger
Kjemi (BKJ)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at emnene TKJ4102/TKJ4100/KJ1020 Organisk kjemi GK, TKJ4150 Organisk syntese I og KJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi eller tilsvarende emner er gjennomført. Dersom TKJ4150 Organisk syntese I ikke er gjennomført, må det tas samme semester som TKJ4130.

Kurset er adgangsbegrenset til Studieprogram for Industriell kjemi og Bioteknologi (MTKJ) 4. årskurs, studieretning Kjemi, hovedprofil 1 (organisk kjemi), Bachlor i kjemi - spesialisering organisk kjemi, og lektorutdanning med master i realfag (spesialisering organisk kjemi).

Kursmateriell

L.M. Harwood, C. S. Moody, J.M. Percy: Experimental Organic Chemistry, Standard and Microscale, Blackwell, Oxford, 1998.
Utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ2024 7.5 01.08.2006
SIK3066 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.