course-details-portlet

TKJ4130 - Organisk syntese, laboratorium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Praktisk organisk kjemiske syntese: avansert organisk kjemisk syntese, lab sikkerhet, bruk av SciFinder, oppstilling av utstyr, inert atmosfære, ekstraksjon, krystallisering, destillasjon, håndtering av rotavapor, søyle/flash kromatografi, NMR analyse, tynnsijktskromatografi, infrarød spektroskopi, optisk rotasjon UV-spektroskopi, litteratur undersøkelser, rapportering.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten: (i) kunne sikkerhetsvurdere kjemi basert på informasjon fra datablad og lab-oppskrift, (ii) kunne utføre syntesereaksjoner av ulik art også under vannfrie betingelser, (iii)kunne finne litteratur vha SciFinder, (iv) kunne analysere reaksjonsforløpet med egnet teknikk, (v) kunne tolke spektroskopiske og analytiske data, (vi) kunne rense et organisk kjemisk stoff vha ekstraksjon, krystallisasjon, destillasjon og søylekromatografi og (vii) kunne rapportere gjennomføring av forsøk, evaluere feilkilder og forbedringspotenisale.

Læringsformer og aktiviteter

Laboratorieøvinger (160 timer). Som en del av det obligatoriske labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning som vil foregå i løpet av de to første ukene i semesteret. Studenter som ikke følger denne sikkerhetsforelesningen, vil ikke få tilgang til labøvelsene. Et introduksjonskurs i litteratursøk vil bli gitt. Undervisningen gis på engelsk ved behov.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Chemistry (MSCHEM) - enkelte retninger
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ) - enkelte retninger
Industriell kjemi- og bioteknologi (MIKJ) - enkelte retninger
Kjemi (BKJ)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at emnene TKJ4102/TKJ4100/KJ1020 Organisk kjemi GK, TKJ4150 Organisk syntese I og KJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi eller tilsvarende emner er gjennomført. Dersom TKJ4150 Organisk syntese I ikke er gjennomført, må det tas samme semester som TKJ4130.

Av emnets plasser er de forbeholdt studenter som har det som obligatorisk i sitt studieprogram, eventuelle restplasser tas opp i dialog med instituttet.

Kursmateriell

P.B. Cranwell, L.M. Harwood, C. S. Moody: Experimental Organic Chemistry 3rd ed., Wiley 2017.
Utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK3066 7.5
KJ2024 7.5 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Øvingstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU