course-details-portlet

TKJ4155 - Organisk syntese II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Det vil bli gitt en bred innføring i moderne syntetisk organisk kjemi; fremstilling og reaksjoner med organometalliske forbindelser (Mg, Li), reaksjoner med overgangsmetaller (organo-Cu, -Pd, -Ru), dannelse av C-C-bindinger fra organobor- og organotinn-forbindelser, oksydasjonsreaksjoner (alkoholer, C=C bindinger o.a.), partiell positiv ladning som drivkraft i reaksjoner, karben og metallkarben kjemi, nitrener, omleiringsreaksjoner via elektronfattige mellomprodukt, radikalkjemi med alkener og alkyner, funksjonalisering av aromater med elektrofil mekanisme, bruk av aryl diazonium ioner, benzyn som intermediat, nukleofil aromatisk substitusjon, palladium og kobber katalysert nukleofil aromatisk substitusjon samt retrosyntese.

Læringsutbytte

Emnet skal gi det teoretiske grunnlaget for viktige reaksjoner i fremstillingen av organiske molekyler, i særdeleshet organometallisk kjemi, inkl overgangsmetaller, dannelse av C-C-bindinger fra organobor- og organotinn-forbindelser, karben-kjemi, aromatiske substitusjoner og oksydasjonsreaksjoner. Gjennom øvingsopplegget lærer studentene å planlegge flertrinns synteser.
Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Planlegge fremstilling av organiske molekyler ved valg av egnede utgangsstoffer, reagenser og reaksjonsbetingelser.
- Forutsi konkurrerende reaksjoner og potensielle biprodukter.
- Forstå hvordan funksjonelle grupper påvirker elektrontetthet, egenskaper og særlig reaktivitet av organiske forbindelser.
- Formulere reaksjonsmekanismer for reaksjonene.
- Planlegge enkle synteseruter basert på retrosyntetisk syntesestrategi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer) og øvinger (2 timer). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

1) F. A. Carey and R. J. Sundberg: "Advanced Organic Chemistry. Part B, Reactions and Synthesis", 5. utg., Springer, 2007.
2) S. Warren and P. Wyatt: "Organic Synthesis. The disconnection Approach". 2. utg. Wiley, 2008.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJ4135 4.0 01.09.2012
TKJ4111 3.5 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 02.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU