course-details-portlet

TKJ4155 - Organisk syntese II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Det vil bli gitt en bred innføring i moderne syntetisk organisk kjemi med fokus på fremstilling og reaksjoner med organometalliske forbindelser (Mg, Li), reaksjoner med overgangsmetaller (organo-Cu, -Pd, -Ru), dannelse av C-C-bindinger fra organobor- og organotinn-forbindelser, oksydasjonsreaksjoner (alkoholer, C=C bindinger o.a.), partiell positiv ladning som drivkraft i reaksjoner, karben og metallkarben kjemi, nitrener, omleiringsreaksjoner via elektronfattige mellomprodukt, radikalkjemi med alkener og alkyner, funksjonalisering av aromater med elektrofil mekanisme, bruk av aryl diazonium ioner, benzyn som intermediat, nukleofil aromatisk substitusjon, palladium og kobber katalysert nukleofil aromatisk substitusjon. En introduksjon til retrosyntese vil bli gitt.

Læringsutbytte

Emnet skal gi det teoretiske grunnlaget for viktige reaksjoner i fremstillingen av organiske molekyler, i særdeleshet organometallisk kjemi, inklusive overgangsmetaller, dannelse av C-C-bindinger fra organobor- og organotinn-forbindelser, karben-kjemi, aromatiske substitusjoner og oksydasjonsreaksjoner.

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Planlegge fremstilling av organiske molekyler ved valg av egnede utgangsstoffer, reagenser og reaksjonsbetingelser. - Forutsi konkurrerende reaksjoner og potensielle biprodukter. - Forstå hvordan funksjonelle grupper påvirker elektrontetthet, egenskaper og særlig reaktivitet av organiske forbindelser. - Formulere reaksjonsmekanismer for reaksjonene. - Planlegge synteseruter basert på retrosyntetisk syntesestrategi. Studentene vil lære å ta hensyn til bærekraft ved valg av organometalliske forbindelser (f. eks. Sn, Pd, Cr, Os), inkludert alternativ bruk av ikke-giftige co-oksidanter og metall-frie metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i organisk kjemi: TKJ4102/TKJ4100 eller KJ1020/KJ1021 eller tilsvarende kurs fra andre universiteter.

Videregående kurs i organisk kjemi: TKJ4150 Organisk syntese I eller tilsvarende fra andre universitet.

Kursmateriell

1) F. A. Carey and R. J. Sundberg: "Advanced Organic Chemistry. Part B, Reactions and Synthesis", 5. utg., Springer, 2007.

2) Utdelt materiale

3) Øvingssett

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJ4135 4.0 HØST 2012
TKJ4111 3.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU