Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning

Marin teknikk ved NTNU, Trondheim: phd 2014. "Design and Dynamic Analysis of Tension Leg Platform Wind Turbines".

Marin teknikk ved the University of Michigan, Ann Arbor, MI: B.S.E. (konsentrasjon i matematikk), 2009, og M.S., 2010. ("Power Takeoff and Safety Considerations for a Tethered Point-Absorber Wave Energy Converter")

Forskning

Marine konstruksjoner for fornybar energi: bunnfaste og flytende vindturbiner, hydroelastisitet, globalt analyse, høyere ordens bølgelaster.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner