Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som nå som faggruppeleder for faggruppe Bygg ved NTNU Gjøvik og har permisjon fra jobben som seksjonsleder for Bygg, Geomatikk og Realfag. Er utdannet cand.scient i geologi, studieretning Geoteknikk ved Universitet i Oslo.Jeg er emneansvarlig for BYG 2271 Geoteknikk, 10 sp og jeg jobber sammen med Statens Vegvesen om to veifag; BYG 2331 Vegplanlegging og BYG 3333 Bygging, drift og vedlikehold.I tillegg jobber jeg sammen med forskningsgruppa for universell utforming i ulike forskningsprosjekter og i emnet BYG 2271 Universell utforming, 10 sp. Alle emnene er tilrettelagt for nettet i tillegg til campus.

Har tatt ulike etter- og videreutdanningsemner samt dr.gradskurs i forbindelse med 1.lektorløp.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Johansen, Fred; Stadheim, Astrid; Tvenge, Nina. (2011) Produksjon og bruk av digitale læringsobjekter i fleksibel ingeniørutdanning. UNIPED. vol. 34 (1).

Bøker

Rapport/avhandling