Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2011) Dialogen som redskap i læring. Voksne, læring og kompetanse.
  • Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe. (2009) Hvordan bidra til utvikling i skolen. Å utvikle en lærende skole : aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis.
  • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit. (2009) Kunnskapsdeling i skolefellesskap. Å utvikle en lærende skole : aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis.