Bakgrunn og aktiviteter

mag.art (sosiologi) Univ. i Oslo 1992, dr.polit (Univ. i Bergen) 2006.

Førsteamanuensis i idrettssosiologi siden 2008. Forskningsineresser: Kommersialisering av idrett, sportifisering og desportifisering av idrett, publikumskulturer og allmenn kultursosiologi, fotballsupportere.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hognestad, Hans K; Hjelseth, Arve. (2012) Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2932-5.

Del av bok/rapport

 • Hjelseth, Arve. (2016) Finnes idrett i nord? En metaanalyse. Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord.
 • Hjelseth, Arve. (2016) Frafall i ungdomsidretten - et overvurdert problem?. Ungdom og idrett.
 • Hjelseth, Arve. (2016) Idrettslaget som markør for lokalsamfunnsidentitet. Lokalsamfunn.
 • Hjelseth, Arve. (2015) Publikumskulturen i skiskyting og fotball. Kultursosiologisk forskning.
 • Hjelseth, Arve. (2015) Trenerrollen og mediene. Trenerroller.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2013) Festivalfolket – hvem er de?. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Villa, Mariann; Hjelseth, Arve. (2013) Der ingen skulle tru … Rurale festivalar i spenninga mellom tradisjon og modernitet. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Epilog: Fortsatt The People's Game?. Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Idretten i samfunnet - samfunnet i idretten?. Tanker om samfunn.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Ekte mannfolk spiser ikke sushi?. Rurale brytninger.
 • Hjelseth, Arve. (2010) Den gylne middelvei? Om hvordan norsk fotball forener ulike publikumsgruppers behov. Fotboll och huliganism i Skandinavien.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2008) Hippe eller harry musikkfestivaler på bygda? Forhandlinger om populærkulturelle hierarkier. Den nye bygda.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Aktør, struktur og kultur i økonomisk sosiologi. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo.