course-details-portlet

IDR3035 - Idrett, modernitet og modernisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet tar opp til drøfting den moderne idrettens fremvekst, institusjonalisering og endring i lys av samfunnsvitenskapelige teorier og perspektiver, med vekt på fremveksten og etableringen av den moderne idretten fra slutten av det 19. århundre, og spesielt endringsprosesser i idretten siden 1980-årene. Sentrale temaer er idrettens sportifisering og kommersialisering, idretten som populærkulturelt fenomen, forholdet mellom idrett og fritid, og fremveksten av nye idretts- og aktivitetsformer, blant annet livsstilsidretter.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten skal ha god kjennskap til den moderne idrettens utvikling og endring, og til samfunnsvitenskapelige teorier som kan belyse utviklings- og endringsprosesser

Ferdighetsmål:

  • Studenten skal kunne drøfte et idrettslig fenomen med utgangspunkt i reflektert og selvstendig bruk av relevant teori.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning 2 timer pr. uke. Øvinger/seminar inntil 2 timer pr. uke

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave og deltakelse på seminar

Forkunnskapskrav

75 studiepoengs fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU