Bakgrunn og aktiviteter

Barn/Ungdom og psykisk helse i skolen. Selvoppfatning, Motivasjon, Gruppeprosesser Kjønn, kjønnsdelt kroppsøving, Mindfulness

 

OM ANNE TORHILD KLOMSTEN

 Førsteamanuensis ved Pedagogisk institutt.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Klomsten, Anne Torhild. (2018) Mediebruk, kropp og livsmestring i skolen. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
  • Klomsten, Anne Torhild. (2017) Psykisk helse som eget fag i skolen. Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv..

Rapport/avhandling

  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av besetemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr. 1. 1997.
  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av bestemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr. 2. 1997.
  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av bestemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr. 4. 1997.
  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av bestemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr.3. 1997.