MB104314 - Marin biologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Livet i havet.

Innføring i biologiske begreper

Marine bakterier og virus

Marin botanikk

Mikro- og makroalgers oppbygging og levevis

Marin zoologi

Virvelløse dyr (evertebrater), oppbygging og levevis

Virveldyr (vertebrater), oppbygging og levevis

Artskunnskap

Praktiske eksempler på marin innovasjon

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

grunnleggende biologiske begreper

viktigste marine alger og dyr i norske farvann (artskunnskap) 

livssyklus for utvalgte marine alge- og dyregrupper

anatomi og fysiologi hos utvalgte grupper av marine organismer 

     

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne jobbe med biologisk materiale i felt og på laboratorium

kunne utføre disseksjon av fisk for å lære om fiskens ytre og indre anatomi

kunne presentere fagstoff skriftlig og muntlig 

       

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha generell kompetanse om livet i havet

kjenne til aktuell nytenking innen marin biologi.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Laboratoriearbeid. Feltarbeid med gruppeoppgaver      

Obligatoriske arbeidskrav:

Godkjente innleveringer fra felt/laboratoriekurs.Muntlige presentasjoner av selvvalgte temaer som studentene har arbeidet med, individuelt eller som gruppeoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)
Biomarin innovasjon (298YV)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Michel Kaiser et al: Marine ecology, processes, systems and impacts, second edition, Oxford University press, ISBN: 978-0-19-922702-0
Martin Blom: Kompendium i marin zoologi og økologi (2015), Hele kompendiet

Tillegg:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 11.12.2017 09:00 G331 , Datalab C225
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.