course-details-portlet

SOS8539 - Teoretisering i samfunnsvitenskapelig forskning

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Paper
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Paper 100/100

Faglig innhold

The purpose of this course is to work with practical application of theory, theory development and concept development. Instead of focusing on one specific social science discipline, or theory, the ambition of this course is to stimulate the course participants to creativity and independence in their own application of theory. Substantial theorizing is a basic skill for new thinking, innovation and quality in social science research. In line with this is also a program of theory analogous to method, i.e. to develop a toolbox for what we as social scientists do with theory in research practice. The course is based on both examples of creative theory and concept application within various social science theory traditions and substantial theorizing in light of research questions, methods and research design. The course is set up as a mix of lectures and workshops where course participants have the opportunity to problematize and develop questions about theory, concepts and the research object in their own dissertation projects.

Læringsutbytte

Knowledge objectives - The student must:

• Discuss theoretical / methodological topics presented and discussed in the course

Skill objectives - The student must:

• deal with one of the topics addressed in the teaching in an independent way in a written work at an internationally high level.

Læringsformer og aktiviteter

Lectures and seminars in Paris and Trondheim

Mer om vurdering

Form of assessment: Paper

Forkunnskapskrav

Master's degree or equivalent in the social sciences or educational science

Kursmateriell

Stated at the start of the semester

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Pedagogikk
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Paper

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Paper 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU