course-details-portlet

SOS8539 - Teoretisering i samfunnsvitenskapelig forskning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Paper
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Paper 100/100

Faglig innhold

Formålet med emnet er å arbeide med praktisk anvendelse av teori, teoriutvikling og konseptutvikling. I stedet for å fokusere på en bestemt samfunnsvitenskapelig disiplin, eller teori, er ambisjonen med dette kurset å stimulere kursdeltakerne til kreativitet og selvstendighet i egen anvendelse av teori. Betydelig teoretisering er en grunnleggende ferdighet for nytenkning, innovasjon og kvalitet i samfunnsvitenskapelig forskning. I tråd med dette er også et teoriprogram analogt med metode, det vil si å utvikle en verktøykasse for hva vi som samfunnsvitere gjør med teori i forskningspraksis. Emnet bygger på både eksempler på kreativ teori og begrepsanvendelse innenfor ulike samfunnsvitenskapelige teoritradisjoner og betydelig teoretisering i lys av forskningsspørsmål, metoder og forskningsdesign. Kurset er lagt opp som en blanding av forelesninger og workshops hvor kursdeltakerne har mulighet til å problematisere og utvikle spørsmål om teori, begreper og forskningsobjektet i egne avhandlingsprosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:

• Diskutere teoretiske/metodiske temaer som presenteres og diskuteres i kurset

Ferdighetsmål - Studenten skal:

• håndtere et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer i Trondheim. Om emnet undervises våren 2024 kommer an på om instituttet har ressurser til å gjennomføre det. Kontakt instituttet for å få informasjon om det.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuelt paper. En identisk versjon av eksamensbesvarelsen kan ikke brukes direkte inn i avhandlingen som en artikkel eller kapittel. En omarbeidet versjon av eksamensbesvarelsen kan inngå i avhandlingen. Ved gjentak av ikke bestått eksamen kan kandidaten levere omarbeidet versjon av tidligere innlevert paper i emnet. Dersom innleveringen er en omarbeidet versjon av et tidligere innlevert paper, må dette presiseres i paperet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i samfunnsvitenskapelig fag eller utdanningsvitenskap

Kursmateriell

Stated at the start of the semester

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Pedagogikk
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Paper

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Paper 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Paper 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU