Bakgrunn og aktiviteter

Erfaring:

Jeg er ergoterapispesialist i barns helse og har doktorgrad i klinisk medisin. For tiden er jeg ansatt i en 50% postdok stilling ved IKOM, NTNU, samt i en 50% stilling som førsteamanuensis ved INB, NTNU. I tillegg har jeg en 20% stilling som ergoterapeut ved St. Olavs Hospital. Doktorgradsarbeidet omhandlet utvikling og validering av håndfunksjonstester og klassifiseringsverktøy for barn med bilateral cerebral parese. I postdok prosjektet er jeg prosjektleder for en tidligintervensjonsstudie for barn med høy risiko for å utvikle cerebral parese, med spesielt fokus på motorikk og kommunikasjon/samspill. Dette prosjektet er en del av en større studie som ser på hvordan man ved hjelp av et dataprogram kan analysere spedbarns bevegelser i en videofilm for på den måten å plukke ut de barna som har høyest risiko for cerebral parese. Hensikten er å tilby de barna som trenger det en tettere oppfølging med mulighet for intervensjoner/treningsprogram (https://www.ntnu.edu/ikom/neonatal#/view/about).

Jeg er også involvert i WE studien som undersøker effekt av Botulinum toxin A i forhold til gangfunksjon hos barn med cerebral parese (https://stolav.no/fag-og-forskning/forskning/we-studien). I tillegg er jeg involvert i et internasjonalt nettverk som arbeider med videreutvikling og testing av måleegenskaper for håndfunksjonstester for barn med cerebral parese. Dette nettverket ledes fra Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er særlig opptatt av aktivitet og deltagelse for barn med cerebral parese, med en spesiell interesse for tidlig intervensjon og tiltak rettet mot barnas håndfunksjon, samt hvordan evaluere dette på en best mulig måte.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Elvrum, Ann-Kristin; Vik, Torstein; Andersen, Guro Lillemoen; Krumlinde-Sundholm, Lena; Skranes, Jon Sverre. (2016) Assessment of hand function in children with bilateral cerebral palsy. Development and measurement properties of outcome measures and classifications. 2016. ISBN 9788232615964.