Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har mange års erfaring med undervisning i engelsk kulturkunnskap på campus og i nettbaserte emner som del av NTNUs Etter- og Videreutdanningstilbud, Take Credit. Fortrinnsvis underviser jeg i amerikansk historie, samfunn og politikk, men jeg underviser også i emner i britisk kulturkunnskap og akademisk skriving.

Innenfor fagfeltet amerikansk historie, samfunn og politikk fokuserer jeg spesielt på hvordan konstitusjonelle rammer og prinsipper både består og er i endring over tid, hvordan samfunn reagerer på nye utfordringer på det sosiale og politiske nivået, og graden av konstitusjonell beskyttelse for minoriteter.

Jeg har veiledet oppgaver i, blant annet, angloamerikansk utenrikspolitikk, amerikanske likestillingslover, og valgmønster i amerikanske presidentvalg.

For tiden utforsker jeg positive utslag i læringsutbytte blant nettstudenter ved bruk av digitale elementer som audiovisuelle innleveringer, muntlig tilbakemelding ved hjelp av video, og video som grunnlag for eksamensvurdering.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Oakland, John Gordon; Vikaune, Ane. (2006) The special relationship. Definition, Historiography and Contemporary Challenges. 2006.