Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent ved Institutt for materialteknologi

  • Emneforvaltning
  • Undervisningsstøtte
  • Studiekvalitetsarbeid
  • Læringsmiljøtiltak