Søk NTNU

1291614134 Livet på NTNU

Forskning (NTNUs satsingsområder)

Aktuelt

Aktuelt

Nyheter

portrett av rektor anne borg

Styrke samarbeid

Rektor ved NTNU besøker Singapore. Målet er å styrke samarbeidet med verdensledende akademiske institusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv i Singapore.
NTNU Nyheter
Portrett av prorektor Marit Reitan

Studenters psykiske helse

– Det at hver tredje student kan ha en psykisk lidelse er et skremmende tall, som dessverre bekrefter og forsterker de funnene vi fikk presentert under fjorårets SHoT-undersøkelse, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.
NTNU Nyheter
solceller på en test-rigg som brenner

Solceller og brann

Solcelleanlegg på tak og fasader gir økt brannfare. Men små endringer i konstruksjonen viser seg å kunne utgjøre en stor forskjell, viser forskning.
Gemini
En mann foran en PC på et kontor

Klimagassutslipp

For å ha en sjanse til å begrense global oppvarming til 1,5 grader, anbefaler EUs klimaråd at Europa reduserer klimagassutslipp med 90-95 prosent innen 2040 – sammenlignet med 1990. Fossile brensler bør fases ut så raskt som mulig.
Kronikk på Gemini

Lenker til våre nyhetstjenester og pressekontakter

kindly.ai (jira II-3188)

Campusprosjektet