Doktorpromosjon

Neste doktorpromosjon:

For doktorer som tar graden mellom 1. juli og 31. desember 2016:
Tid: 10. mars 2017, kl. 12:00
Sted: Aulaen i Hovedbygningen, Gløshaugen

Dere får invitasjon og informasjon om påmelding tilsendt på epost siste uke i januar 2017.


Doktorpromosjon 18. november 2016

Doktorander, æresdoktorer, rektorat og dekanat foran Hovedbygningen, NTNU

Doktorpromosjon 18. november 2016 for doktorer som tok graden mellom 1. januar og 30. juni 2016. Seremonien fant sted i aulaen i Hovedbygningen på Gløshaugen, NTNU. Professor Ottoline Leyser og Professor Sir Michael Marmot ble utnevnt til æresdoktorer.


Doktorpromosjon 2017 og 2018

Kl 12:00 i Aulaen i Hovedbygningen, Gløshaugen

For doktorer som tar graden mellom 1. juli og 31. desember 2016:
10. mars 2017

For doktorer som tar graden mellom 1. januar og 30. juni 2017:
17. november 2017

For doktorer som tar graden mellom 1. juli 2017 og 31. desember 2017:
16. mars 2018


Ofte stilte spørsmål fra doktorander

Hvem er doktorpromosjonen for?

Doktorpromosjonen ved NTNU finner sted i mars og november hvert år.

Doktorpromosjon i mars:
For de som tar doktorgraden i perioden 1. juli – 31. desember foregående år.

Doktorpromosjon i november:
For de som tar doktorgraden i perioden 1. januar – 30. juni samme år.

Andre doktorer som ikke er promovert tidligere kan spørre om å få plass, og vil bli satt på venteliste.

Hvor og når er doktorpromosjonen?

Doktorpromosjonen finner sted i aulaen i NTNU Hovedbygningen på Gløshaugen. Besøksadresse: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim.

Tid: Kl. 12:00

 • Alle som skal delta ved seremonien må være på plass senest kl. 11:15.
 • Dørene åpnes for gjester kl. 11:00.
 • Gjestene som kommer først, får de beste plassene.
 • Vi regner med at seremonien er ferdig cirka kl. 13:45
 • Etter seremonien er det servering og sosialt samvær
 • Festen er over cirka kl. 16:00

Koster det noe?

 • Nei, å delta i doktorpromosjonen og på festen er gratis.
 • Doktorpromosjonen er NTNUs gave til deg som har fullført universitetets høyeste utdannelse.
 • Det er også gratis for gjestene dine.

Hvorfor bør jeg komme på generalprøve kvelden før?

 • Selve promosjonen er nokså komplisert med innmarsj, merkede sitteplasser og utdeling av diplomer og fotografering i bestemt rekkefølge.
 • Vi erfarer at doktorer som har vært med på generalprøven har en mye bedre opplevelse av seremonien. De stresser mindre fordi de vet hva som skal skje.

Kan jeg ta med familie og gjester?

Vi sender deg invitasjon og online påmeldingsskjema der du kan merke av og registrere inntil tre gjester.

En av mine gjester bruker rullestol, hva gjør vi?

 • Du må varsle oss om dette når du melder deg på. Se egen rubrikk for merknader i påmeldingsskjemaet.
 • Gjesten din blir hjulpet på beste vis, og vi setter av plass i aulaen spesielt for ham/henne.

Er det mulig å ha med barn på seremonien?

 • Alle dine gjester er velkomne. Vi setter pris på at de minste barna med følge sitter nær utgang slik at det er enkelt å gå ut hvis barna blir slitne, trøtte eller høylytte under seremonien.
 • Vi har et eget rom i 3. etasje der vi tar imot barn med følge. Der er det mulig med bleieskift og amming. Det er også sofa hvis det er behov for å trekke seg litt tilbake.
 • Vi forutsetter at en voksen har tilsyn med barna under hele doktorpromosjonen. Vi kan dessverre ikke ta ansvar for å passe barn.

Kan gjestene mine ta bilder underveis i seremonien?

 • Ja, men med minst mulig bruk av blitz, og uten å gå rundt i aulaen under seremonien.
 • NTNUs egne fotografer vil ta flotte bilder av seremonien og av hver gruppe som får tildelt diplomer.
 • Det blir også tatt fellesbilde av alle deltakere i prosesjonen etter seremonien.
 • Alle bilder blir gratis tilgjengelig på nett. Se annet sted på denne siden for lenke til bilder.

Jeg kan ikke komme på doktorpromosjonen, hvordan får jeg da diplomet mitt?

 • Diplomet blir sent deg i etterkant av doktorpromosjonen fra det fakultetet du tilhørte da du disputerte.
 • Huske å sørge for at fakultetet har din gyldige adresse slik at du mottar diplomet i posten.

Jeg er påmeldt doktorpromosjonen, men kan dessverre ikke komme. Hva gjør jeg?

 • For å melde deg av før påmeldingsfristen går ut: Slett din egen påmelding på nett.
 • For å melde deg av etter at påmeldingsfristen har gått ut: Send epost til din kontakt på fakultetet for å få slettet deg fra oppmøtelisten til promosjonen.

Er veiledere garantert sitteplass?

 • Veiledere er vanlige gjester som blir invitert fra fakultetene via egen påmelding.
 • Veilederne får ikke reservert plasser, og må selv finne seg plass blant de andre gjestene.

Er det parkeringsplasser for besøkende?

 • Det er offentlig parkering med skilting på universitetsområdet, regulert av Trondheim Parkering.
 • NTNU har ingen spesielle parkeringsplasser tilgjengelig for gjester til doktorpromosjonen.
 • Vi anbefaler taxi, eller buss nr. 5 og buss nr. 63 fra sentrum. Bussene stopper i umiddelbar nærhet til NTNU Hovedbygningen og aulaen der doktorpromosjonen skal foregå.

Tidligere doktorpromosjoner

Æresdoktorer

Bilder og opptak:

Bilder kan benyttes vederlagsfritt til personlig bruk. Vennligst krediter med fotografens navn for bruk på nett og papir.


Doktorgradsring

NTNUs doktorgradsring lages av AVS Design. Ta kontakt for å bestille ring:

Epost alexander@avsdesign.no
Mobil 905 90 908

Doktorringen


Kontakt

Gunnar Kåre Hansen
NTNU Kommunikasjonsavdelingen

Epost gunnar.k.hansen@ntnu.no
Tlf 73 59 53 14
Mobil 915 66 365


Doktorgradsutdanning (ph.d.) ved NTNU

Ph.d.-program og informasjon


Om doktorpromosjon

– Det er intet annet norsk universitet som lager så fjonge årsfester som de kan i Trondheim: vidunderlig musikk, staselige prosesjoner med kappe og hatt, taler og fest!
Guri Hjeltnes, tidligere festtaler

NTNU utnevner ofte en eller flere æresdoktorer ved doktorpromosjon.

NTNU har doktorpromosjon to ganger i året i universitetets praktfulle og tradisjonsrike aula. Doktorpromosjon er en høytidelig seremoni for alle som har fått sin doktorgrad (ph.d.) etter å ha gjennomført forskerutdanning ved universitetet, den høyeste utdanningen vi har.

Musikere ved NTNUs doktorpromosjon.