Doktorpromosjon

Doktorpromosjon 10. mars 2017 i Aulaen i Hovedbygningen var for doktorer som har tatt graden mellom 1. juli og 31. desember 2016.

Gruppebilde doktorpromosjon 10. mars 2017, utenfor Hovedbygningen

Doktorander, æresdoktorer, rektor, pro-rektorer og dekaner utenfor Hovedbygningen.


Opptak og bilder

YouTube: Doktorpromosjon i opptak (starter 1:23).

Flickr: Bilder fra doktorpromosjonen.


Rektors tale

Rektor Gunnar Bovims tale ved doktorpromosjon 10. mars 2017, Aulaen i Hovedbygningen

Kjære nye doktorer og æresdoktorer, kjære gjester, kjære kolleger og venner.

Gratulerer med dagen! I dag feirer vi at 181 nye doktorer er kreert ved NTNU.

Straks vil dere motta doktordiplomet som et håndfast bevis på det dere har oppnådd. Det er ingen snarveier til en doktorgrad. Det handler om ambisjoner, det handler om hardt arbeid, det handler om å ha et mål og om aldri å slippe det målet av syne.

Som det ble skrevet i stein allerede i 1910; hvis dere ser over inngangen til biblioteket: Per aspera ad astra – gjennom motgang til stjernene.

Det handler også om å etterstrebe kvalitet.

Kvalitet er avgjørende viktig i all forskning, uansett om det dreier seg om grunnforskning eller anvendt forskning, uansett område og uansett hvem som utfører forskningen. Kravet til kvalitet må og skal være ufravikelig.

Regjeringen har nylig gjennomført en områdegjennomgang av Forskningsrådet. Ekspertutvalget som har gjennomført arbeidet, slår fast at høy vitenskapelig kvalitet er det viktigste fundamentet for at forskningen blir relevant for politikk, næringsliv og forskning.

Den foreslår flere tiltak for å styrke kvaliteten. Fra vårt ståsted er det positivt med forslag om økt bruk av senterordninger, flere langsiktige prosjekter i verdensklasse og ikke minst en satsing på unge talenter. Det siste har vi god erfaring med gjennom stjerneprogrammet.

Den langsiktige grunnforskningen som er drevet, ikke først og fremst av nytte, men av nysgjerrighet, er bærebjelken i kunnskapsutviklingen. Vi vet at mye av den forskningen som i dag er grunnlaget for anvendelse og kommersialisering, bygger på grunnforskning som startet for flere tiår siden.

Samtidig er det slik at verden rundt oss har noen konkrete behov. De store samfunnsutfordringene er gjerne både sammensatte og tverrfaglige. Dette møter vi ved å legge ekstra stor innsats på noen viktige områder, gjennom våre tematiske satsinger på hav, helse, energi og bærekraft.

Med vår profil, har NTNU et særlig ansvar for å hjelpe samfunnet med omstillingen fra en økonomi og samfunnsutvikling som i stor grad er petroleumsbasert, til et mer bærekraftig samfunn – det vi gjerne kaller det grønne skiftet.

Forrige uke var jeg i Kina. For meg var besøket en sterk påminner om det akutte behovet for nye og bedre energiløsninger. Det er viktig at vi samarbeider for å finne de løsningene, for å møte de globale klimautfordringene.

Vi har et særskilt ansvar for å bidra til at våre barnebarn og deres barn, vokser opp på en klode som er levelig for alle. Med et klima som ikke truer verdens matforsyning. Med et rikt biologisk mangfold. Med årstider, der snøen om vinteren kommer fra skyene, ikke fra snøkanonene.

Det krever både en næringsutvikling og et forbruksmønster som er bærekraftig. Det utfordrer oss som forskningsinstitusjon, som utdanningsinstitusjon og som enkeltindivider. Det handler også om verdier.

Noen gjør en forskjell.

Isabel Richter er ph.d.-stipendiat ved Institutt for psykologi, og forsker på forbrukeratferd. Hun har veiledet Eksperter i Team i tema plast. Sammen har de skapt fem konkrete ideer for å begrense plastforbruket vårt.

Tidligere i denne uken arrangerte NTNU sammen med Statoil, symposiet Energy Transition – Strategies for a sustainable energy future. Teknologer, samfunnsvitere og humanister møttes for å diskutere hvordan vi best kan legge til rette for å realisere målene i Paris-avtalen.

Vi trenger enda flere Isabel-er. Vi trenger enda flere møteplasser som Energy Transition. Vi trenger mer handling, som bygger på fremragende forskning.

Og vi trenger forskere – humanister, samfunnsvitere, naturvitere, medisinere og teknologer – som forstår den viktige sammenhengen mellom kunnskapsutvikling og samfunnsutvikling.

Jeg vil sitere NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg, administrerende direktør i en av Norges største industri- og teknologibedrifter, Hydro: Teknologien er i seg selv verdinøytral. Men den skal inn i en verden som ikke er det. For egen del vil jeg si at det også gjelder forskning generelt: Den er i seg selv verdinøytral, men skal inn i et samfunn som ikke er det.

Den kunnskapen dere har tilegnet dere og bragt videre ut i samfunnet, kan gjøre en forskjell. Dere forvalter på mange måter den kunnskapen som vil avgjøre hvordan morgendagens samfunn ser ut.

Doktorgraden vil gi mer autoritet til de synspunktene dere formidler. Forvalt den autoriteten med klokskap.

Og framfor alt; sørg for at det skjer i tråd med vår visjon: Kunnskap for en bedre verden.

Rektor Gunnar Bovims tale som nedlastbar fil (pdf)


Ofte stilte spørsmål fra doktorander

Hvem er doktorpromosjonen for?

Doktorpromosjonen ved NTNU finner sted i mars og november hvert år.

Doktorpromosjon i mars:
For de som tar doktorgraden i perioden 1. juli – 31. desember foregående år.

Doktorpromosjon i november:
For de som tar doktorgraden i perioden 1. januar – 30. juni samme år.

Andre doktorer som ikke er promovert tidligere kan spørre om å få plass, og vil bli satt på venteliste.

Hvor og når er doktorpromosjonen?

Doktorpromosjonen finner sted i aulaen i NTNU Hovedbygningen på Gløshaugen. Besøksadresse: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim.

Tid: Kl. 12:00

 • Alle som skal delta ved seremonien må være på plass senest kl. 11:15.
 • Dørene åpnes for gjester kl. 11:00.
 • Gjestene som kommer først, får de beste plassene.
 • Vi regner med at seremonien er ferdig cirka kl. 13:45
 • Etter seremonien er det servering og sosialt samvær
 • Festen er over cirka kl. 16:00

Koster det noe?

 • Nei, å delta i doktorpromosjonen og på festen er gratis.
 • Doktorpromosjonen er NTNUs gave til deg som har fullført universitetets høyeste utdannelse.
 • Det er også gratis for gjestene dine.

Hvorfor bør jeg komme på generalprøve kvelden før?

 • Selve promosjonen er nokså komplisert med innmarsj, merkede sitteplasser og utdeling av diplomer og fotografering i bestemt rekkefølge.
 • Vi erfarer at doktorer som har vært med på generalprøven har en mye bedre opplevelse av seremonien. De stresser mindre fordi de vet hva som skal skje.

Kan jeg ta med familie og gjester?

Vi sender deg invitasjon og online påmeldingsskjema der du kan merke av og registrere inntil tre gjester.

En av mine gjester bruker rullestol, hva gjør vi?

 • Du må varsle oss om dette når du melder deg på. Se egen rubrikk for merknader i påmeldingsskjemaet.
 • Gjesten din blir hjulpet på beste vis, og vi setter av plass i aulaen spesielt for ham/henne.

Er det mulig å ha med barn på seremonien?

 • Alle dine gjester er velkomne. Vi setter pris på at de minste barna med følge sitter nær utgang slik at det er enkelt å gå ut hvis barna blir slitne, trøtte eller høylytte under seremonien.
 • Vi har et eget rom i 3. etasje der vi tar imot barn med følge. Der er det mulig med bleieskift og amming. Det er også sofa hvis det er behov for å trekke seg litt tilbake.
 • Vi forutsetter at en voksen har tilsyn med barna under hele doktorpromosjonen. Vi kan dessverre ikke ta ansvar for å passe barn.

Kan gjestene mine ta bilder underveis i seremonien?

 • Ja, men med minst mulig bruk av blitz, og uten å gå rundt i aulaen under seremonien.
 • NTNUs egne fotografer vil ta flotte bilder av seremonien og av hver gruppe som får tildelt diplomer.
 • Det blir også tatt fellesbilde av alle deltakere i prosesjonen etter seremonien.
 • Alle bilder blir gratis tilgjengelig på nett. Se annet sted på denne siden for lenke til bilder.

Jeg kan ikke komme på doktorpromosjonen, hvordan får jeg da diplomet mitt?

 • Diplomet blir sent deg i etterkant av doktorpromosjonen fra det fakultetet du tilhørte da du disputerte.
 • Huske å sørge for at fakultetet har din gyldige adresse slik at du mottar diplomet i posten.

Jeg er påmeldt doktorpromosjonen, men kan dessverre ikke komme. Hva gjør jeg?

 • For å melde deg av før påmeldingsfristen går ut: Slett din egen påmelding på nett.
 • For å melde deg av etter at påmeldingsfristen har gått ut: Send epost til din kontakt på fakultetet for å få slettet deg fra oppmøtelisten til promosjonen.

Er veiledere garantert sitteplass?

 • Veiledere er vanlige gjester som blir invitert fra fakultetene via egen påmelding.
 • Veilederne får ikke reservert plasser, og må selv finne seg plass blant de andre gjestene.

Er det parkeringsplasser for besøkende?

 • Det er offentlig parkering med skilting på universitetsområdet, regulert av Trondheim Parkering.
 • NTNU har ingen spesielle parkeringsplasser tilgjengelig for gjester til doktorpromosjonen.
 • Vi anbefaler taxi, eller buss nr. 5 og buss nr. 63 fra sentrum. Bussene stopper i umiddelbar nærhet til NTNU Hovedbygningen og aulaen der doktorpromosjonen skal foregå.

Tidligere doktorpromosjoner

Æresdoktorer

Bilder og opptak:

Bilder kan benyttes vederlagsfritt til personlig bruk. Vennligst krediter med fotografens navn for bruk på nett og papir.


Neste doktorpromosjoner

Kl 12:00 i Aulaen i Hovedbygningen, Gløshaugen

For doktorer som tar graden mellom 1. januar og 30. juni 2017: 17. november 2017

For doktorer som tar graden mellom 1. juli 2017 og 31. desember 2017: 16. mars 2018

For doktorer som tar graden mellom 1. januar og 30. juni 2018: 16. november 2018


Kontakt

Gunnar Kåre Hansen
NTNU Kommunikasjonsavdelingen

Epost gunnar.k.hansen@ntnu.no
Tlf 73 59 53 14
Mobil 915 66 365


Doktorgradsring

NTNUs doktorgradsring lages av AVS Design. For å bestille ring, kontakt Gullsmed Karlgård:

 • Tlf.: 73 52 33 13
 • Epost: post@gullsmedkarlgard.no
 • Adresse: Nordre gt. 12, 7011 Trondheim

Doktorringen


Om doktorpromosjon

– Det er intet annet norsk universitet som lager så fjonge årsfester som de kan i Trondheim: vidunderlig musikk, staselige prosesjoner med kappe og hatt, taler og fest!
Guri Hjeltnes, tidligere festtaler

NTNU utnevner ofte en eller flere æresdoktorer ved doktorpromosjon.

NTNU har doktorpromosjon to ganger i året i universitetets praktfulle og tradisjonsrike aula. Doktorpromosjon er en høytidelig seremoni for alle som har fått sin doktorgrad (ph.d.) etter å ha gjennomført forskerutdanning ved universitetet, den høyeste utdanningen vi har.

Musikere ved NTNUs doktorpromosjon.

Doktorgradsutdanning (ph.d.) ved NTNU

Ph.d.-program og informasjon