Laboratorier ved Institutt for konstruksjonteknikk

Laboratorier ved Institutt for konstruksjonteknikk


Materialteknisk Laboratorium

Materialteknisk Laboratorium


Institutt for Konstruksjonsteknikk har til sammen 3000m2 laboratorieareal og 10 ansatte i lab. Det største laboratoriet, ”Prøvehallen” er på 1200 m2 og dekker NTNUs og SINTEF sitt behov for konstruksjonstesting / verifikasjonstesting av fullskalamodeller innen stål/aluminium, betong og trekonstruksjoner. Behovet for serier med småskalatesting med påfølgende statistisk analyse har i hovedsak blitt erstattet med analytiske modeller som det er nødvendig å verifisere i fullskala i lab. Behovet for denne type lab er på den bakgrunn økende. Det er ingen laboratorier i Norge med tilsvarende infrastruktur for fullskala konstruksjonsprøving.

Innenfor dette arealet finner vi de Betongtekniske laboratorier. Betongmiljøet er godt integrert med SINTEF.  Laboratoriene er utstyrt med analyseutstyr og avanserte testinstallasjoner for simulering av abrasive og temperatur / kjemiske / mekaniske belastningsformer av betong. 

Andre laboratorieområder er tilpasset produksjon av fullskala prøveemner i hovedsak for senere uttesting i prøvehallen.

Forskningsområdet treteknologi bruker vår prøvehall i stor utstrekning mot storskala konstruksjonselementer. I tillegg har dette fagområdet et eget trebearbeidingsverksted og egne klimarom for oppbevaring og klimatisering av tre.

De forskjellige fagområdene innen stål, aluminium har et godt etablert samarbeid med SINTEF og knyttet i stor grad opp mot SIMLabs aktiviteter. Når det gjelder utmatting, har det i de senere år vært bygget opp utstyr og kompetanse innen nye og avanserte metoder for fullskala utmattingstesting av oljerør hvor vi blant annet har vunnet i internasjonale tilbudsrunder.  Vi har i hovedsak hatt virksomhet mot det eksterne markedet så som SINTEF, Equinor, Chevron, Aker Solutions m.fl. 

 

Video

Betongteknologi

Betongteknologi

Test av betongelement
Test av betongelement
 • Prøvelaboratorium for betong
 • Kjemisk laboratorium
 • Frostlab m.ultrafryser
 • Isabrasjonslab
 • Konstruksjonslab

Bruddmekanikk

Bruddmekanikk

Instituttet har et brudmekanisk laboratorium som vi deler med SINTEF MK. Dette laboratoriet brukes jevnlig i forbindelse med PhD, undervisning, masteroppgaver og generell materialkarakterisering. Laboratoriet er utstyrt med til dels meget avansert utstyr for mekanisk testing og er sterkt knyttet til det bruddmekaniske forskningsmiljøet ved SINTEF MK.

Nanoteknologi

Nanoteknologi

Vi har etablert et eget laboratorium innen området nanoteknologi. Her deler vi laboratoriearealer med Institutt for Produktutvikling og Materialer. All virksomhet i dette laboratoriet er drevet av PhD/Postdoc ved intitutttet. Økonomisk etablering av dette laboratoriet er i hovedsak finansiert av egne midler og ved overøfringer fra Norsk Forsknings Råd (NFR).

Treteknologi

Treteknologi

Dette er et område i vekst og instituttet har vesentlig renovert og investert i laboratorium og infrastruktur for dette fagområdet. For 2011 har fagområdet blitt tildelt i størrelsesorden 10 mill NOK gjennom ”Woodwisdom” prosjektet og man tenker å øke bemanningen inne dette feltet.

Biomekanikk

Biomekanikk

Instituttet holder for tiden på med å etablere et mindre laboratorium innen området ”biomekanikk”. Instituttet har faglig samarbeid med det medisinske fakultetet ved St. Olav og tenkes i første omgang å tilby tjenester innen mekanisk testing av bein. Det foregår en omfattende forskning ved det medisinske fakultet ved St. Olav i forhold til cellegiftbehandling og påvirkning av beinstruktur. Denne etableringen er derfor et tverrfaglig samarbeid innenfor universitetet og materialmiljøet ved KT. Dette har som mål å styrke den eksperimentelle kompetansen til universitetet innen området biomekanikk.  

Kompetanse i lab.

Kompetanse i lab.

 
 • Mekanisk konstruksjon (Solid Works)
 • Elektronikk, PLS.
 • Dataloggesystemer/programmering.
 • Prosessregulering /måling (LabView)
 • Betongteknologi.
 • Støttefunksjoner: Mekanisk verksted og snekkerverksted.


 

Bilder

Hallen

Aluminiumsprofil