Studier ved Institutt for klinisk og molekylær medisin

Instituttet gir undervisning på profesjonsstudiet i medisin, og innenfor enkeltemner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi tilbyr også videreutdanning til ansatte i helsetjenestene.

Profesjonsstudium

Masterprogram og –emner

Doktorgradsprogram (PhD)

Videreutdanning


Studier ved MH-fakultetet

Mon, 02 Oct 2017 10:43:35 +0200