Masterprogram 2-årig, Trondheim

Farmasi

Velkommen til studiestart 2017

Studiestart for master i farmasi er mandag 21. august 2017. Klokken 0900 vil det være et orienteringsmøte for nye studenter på master i farmasi. Dette finner sted i rom LS42 i Laboratoriesenteret. Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Hvis du ikke har mulighet til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette i forkant ved å sende en e-post til kontakt@ikom.ntnu.no.

Etter orienteringsmøtet er det et felles velkomstmøte for alle nye masterstudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Dette foregår klokken 1015 i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret på Campus Øya. Etter velkomstmøtet byr vi på en enkel lunsj.

Dette studiet krever at du leverer politiattest ved oppstart 


Om farmasi

Lurer du på hvordan legemidler virker, hvordan de lages og hvordan de kommer til nytte i behandling av ulike sykdommer?

Farmasi er læren om legemidler. Studiet spenner vidt, fra basale kjemiske, biologiske og medisinske fag til spesialiserte emner innen legemiddelproduksjon og medikamentell behandling av pasienter. Legemidler er en bærebjelke i moderne medisin, og farmasøyter spiller viktige roller innen både utvikling, produksjon og bruk av legemidler.

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året (med oppstart i midten av august). Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.

Opptakskrav er fullført bachelor (eller tilsvarende) i farmasi og autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Det er ca. 20 studieplasser på master i farmasi.

Jobbmuligheter

Kandidater med en master i farmasi er etterspurt på mange områder, både innen helsevesenet, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Fullført master i farmasi kvalifiserer også for videre studier på ph.d.-nivå (doktorgrad). Tradisjonelt har arbeidsmarkedet for farmasøyter med mastergrad vært godt.

Studiets oppbygning

Master i farmasi gjennomføres normalt på fulltid over to år (fire semester). Det består av obligatoriske emner og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.

Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post studie@ikom.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

Bilde av studenter og veileder i laboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU

Fakta

Gradsnavn: Master i farmasi

Studieprogramkode: MFARMASI
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim (Øya)

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for klinisk og molekylær medisin