Masterprogram 2-årig, Trondheim

Farmasi

Studiestart 2016

Studiestart er mandag 22. og tirsdag 23. august. Det er obligatorisk oppmøte ved studiestarten. Du finner mer informasjon om viktige arrangementer og frister på våre nettsider om studiestart (se lenke i overskriften over).

Politiattest

Studenter på master i farmasi må levere politiattest ved studiestart. Politiattesten leverer du i ekspedisjonen i Kunnskapsenteret så snart som mulig etter studiestart, og senest 15. september.

Politiattest m/merknad sendes til Det medisinske fakultet, Postboks 8905, 7491 Trondheim


Om farmasi

Lurer du på hvordan legemidler virker, hvordan de lages og hvordan de kommer til nytte i behandling av ulike sykdommer?

Farmasi er læren om legemidler. Studiet spenner vidt, fra basale kjemiske, biologiske og medisinske fag til spesialiserte emner innen legemiddelproduksjon og medikamentell behandling av pasienter. Legemidler er en bærebjelke i moderne medisin, og farmasøyter spiller viktige roller innen både utvikling, produksjon og bruk av legemidler.

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året (med oppstart i midten av august). Du søker om opptak via NTNUs SøknadsWeb.

Opptakskrav er fullført bachelor (eller tilsvarende) i farmasi og autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Det er ca. 20 studieplasser på master i farmasi.

Jobbmuligheter

Kandidater med en master i farmasi er etterspurt på mange områder, både innen helsevesenet, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Fullført master i farmasi kvalifiserer også for videre studier på ph.d.-nivå (doktorgrad). Tradisjonelt har arbeidsmarkedet for farmasøyter med mastergrad vært godt.

Studiets oppbygning

Master i farmasi gjennomføres normalt på fulltid over to år (fire semester). Det består av obligatoriske emner og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.

Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post studie@medisin.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

Bilde av studenter og veileder i laboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Fakta om studieprogrammet

Grads: 2-årig master
Kandidatens tittel: Master i farmasi

Studieprogramkode: MFARMASI
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim, Øya
Fakultet: Medisin
Institutt: Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Informasjonens gyldighet: 2016/2017

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Olav Kyrres gate 9
Telefon: 72 82 07 00
E-post: studie@medisin.ntnu.no

Postadresse:
Det medisinske fakultet, NTNU
Postboks 8905
Medisinsk teknisk forskningssenter
7491Trondheim