Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) driver basal-, klinisk, og translasjonsforskning innen et bredt medisinsk fagområde.

Instituttet gir undervisning i profesjonsstudiet medisin og i emner på bachelor-, master- og doktorgradsnivå (PhD). Det tilbys videreutdanning til ansatte i helsetjenestene.

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er et institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og NTNUs største institutt med ca 450 ansatte.

IKOM fusjon

1. august 2017 fusjonerte tidligere Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) og Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin (IKMM) til Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Vi jobber fortsatt med nettsideoppdatering.

Arrangement