Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) driver basal-, klinisk, og translasjonsforskning innen et bredt medisinsk fagområde.

Laboratorieteknikk | Biobanker | Fostermedisin | Barnemedisin | Kvinnehelse | Kreft | Blodsykdommer | Hud- og kjønnssykdommer | Infeksjonssykdommer | Molekylær cellebiologi | Fotodynamisk terapi | Fysiologi | Immunologi | Toksikologi | Fordøyelsessykdommer og gastrokirurgi | Eksperimentell kirurgi | Endokrinologi | Nyresykdommer | Urologi | Medisinsk etikk

Institutt for klinisk og molekylær medisin ble opprettet 1. august 2017 da Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ble slått sammen til ett nytt stort institutt. Institutt for klinisk og molekylær medisin er tilknyttet Fakultet for medisin og helsevitenskap og NTNUs største institutt.

Kontakt

Kalender