Nytt økonomifakultet ved NTNU

Fra 1. januar 2017 er Institutt for samfunnsøkønomi (ISØ) et av fem fagmiljø ved NTNUs Fakultet for økonomi (ØK). Handelshøyskolen ved NTNU (HHS), Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), Institutt for Internasjonal Foretningsdrift ved NTNU Ålesund og økonomimiljøet ved NTNU Gjøvik tilhører også det nye fakultetet. 

 


Studentinformasjon - aktuelle saker


Valgfrie masteremner inneværende og kommende studieår

Valgfrie masteremner inneværende og kommende studieår

Som det fremgår av studiehåndboken blir tilbudet av valgfrie emner bestemt i samråd med masterstudentene. I studieåret 2017-2018 undervises følgende emner:

Høst 2017

SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi
SØK3529 Dynamisk makro 

(i tillegg 2 økonometri-emner:
SØK3514 Anvendt økonometri og FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri)

Vår 2018:

SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi
SØK3527 Fiskal føderalisme  

 

Alle som er tatt opp til masterprogram ved Institutt for samfunnsøkonomi kan levere semesteroppgaver og ta eksamen i alle SØK3500-emner alle semester (den generelle ordningen i SØK-/FIN-emner er at man bare kan levere semesteroppgaver når emnet undervises). Det er mulig å ta ett kurs i høstsemesteret og ett i vårsemesteret, og fordele arbeidet med masteroppgaven over hele studieåret.

 

Informasjonsmøte utveksling vår 2017

Torsdag 8. februar 2017 holdt ISØ et informasjonsmøte om utveksling. Her kan du se presentasjonen som Anne holdt  og her kan du se I nternasjonal seksjons presentasjon . 

Informasjonsmøte utveksling vår 2017

Torsdag 8. februar 2017 holdt ISØ et informasjonsmøte om utveksling. Her kan du se presentasjonen som Anne holdt og her kan du se Internasjonal seksjons presentasjon

Pensum i samfunnsøkonomi

Pensumlister i samfunnsøkonomi og politisk økonomi . Du finner også listene i  bokhandelen på Dragvoll. Hva du skal lese fra denne litteraturen, og også forelesningsplanen, finner du i...

Pensum i samfunnsøkonomi

Pensumlister i samfunnsøkonomi og politisk økonomi.

Du finner også listene i  bokhandelen på Dragvoll. Hva du skal lese fra denne litteraturen, og også forelesningsplanen, finner du i fagmappen på It's Learning (som er læringsplattformen NTNU bruker). Du får tilgang til It's Learning når du har betalt semesteravgiften.

Åpne emner på IØT

I høstsemesteret: TIØ4120 Operasjonsanalyse GK (Høst) TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter (Høst) TIØ4164 HR-ledelse (Høst) TIØ4186 Arbeidsmiljø (Høst) TIØ4201...

Åpne emner på IØT

I høstsemesteret:

TIØ4120 Operasjonsanalyse GK (Høst)
TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter (Høst)
TIØ4164 HR-ledelse (Høst)
TIØ4186 Arbeidsmiljø (Høst)
TIØ4201 Risikohåndtering (Høst)
TIØ4215 Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger (Høst)
TIØ4216 Forretningsjus (Høst)
TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling (Høst)
TIØ4295 Bedriftsøkonomi (Høst)
TIØ4300 Miljøsystemer, økosystemer og bærekraft (Høst)
TIØ5200 Prosjektorganisasjoner (Høst)

I vårsemesteret:

TIØ4250 Entreprenørskap – Venture Cup (Vår)
TIØ4258 Teknologiledelse (Vår)
TIØ4260 Bedriften, samfunnsansvar, organisasjon og miljø (Vår)

 

Presentasjoner fra oppstartsseminarene høsten 2016

Presentasjoner fra oppstartsseminarene høsten 2016 Her finner dere presentasjonene som ble vist under oppstartsseminarene 18.august og 19.august. Under finner dere Hildegunn...

Presentasjoner fra oppstartsseminarene høsten 2016

Her finner dere presentasjonene som ble vist under oppstartsseminarene 18.august og 19.august.

Under finner dere Hildegunn Ekroll Stokke sine faglige presentasjoner for følgende studieprogram:

Bachelor/årsstudium i samfunnsøkonomi

Femårig master i samfunnsøkonomi

Bachelor i Politisk økonomi

 

Lars-Erik Borge sin presentasjon om kommunesammenslåing (Politisk økonomi)

Jørn Rattsø sin presentasjon om produktivitetsveksten.

Anne Borge Johannesen om samfunnsøkonomi som studie.

Anne Larsen Viken om studieoppbygning, prosedyrer og frister.


LaTeX-kurs

Instituttet holder jevnlig LaTeX-kurs. Nøyaktig tidspunkt legges ut på instituttets Facebook-side i forkant av kurset. Studentene må selv   installere LaTeX på maskinen før de deltar på...

LaTeX-kurs

Instituttet holder jevnlig LaTeX-kurs. Nøyaktig tidspunkt legges ut på instituttets Facebook-side i forkant av kurset. Studentene må selv installere LaTeX på maskinen før de deltar på kurset:

Problemer med installasjonen? Spør om hjelp på instituttet!

Bachelor i samfunnsøkonomi: Om breddeår og SØK2000-emner

Bachelor i samfunnsøkonomi: Om breddeår og SØK2000-emner Her kan du se presentasjonen vi brukte i infomøte om fagvalg (breddeår og SØK2000-emner) . Disse sidene...

Referansegruppekurs - presentasjonen fra kursene

Hvert studieår arrangeres det kurs for referansegruppestudenter. Her kan du se presentasjonen fra et tidligere kurs og få med deg noen tips.  

Referansegruppekurs - presentasjonen fra kursene

Hvert studieår arrangeres det kurs for referansegruppestudenter.

Her kan du se presentasjonen fra et tidligere kurs og få med deg noen tips.

 

På utkikk etter tema til oppgave, praksisplass eller jobb?

NTNU Bridge  - Det beste stedet å finne kandidater, prosjekter, jobber og oppgaver. NTNU Bridge formidler oppgaver som skrives i samarbeid med aktører utenfor NTNU og er NTNU...

På utkikk etter tema til oppgave, praksisplass eller jobb?

NTNU Bridge 

- Det beste stedet å finne kandidater, prosjekter, jobber og oppgaver.

NTNU Bridge formidler oppgaver som skrives i samarbeid med aktører utenfor NTNU og er NTNU sin offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om praksisplasser, jobber og tema til oppgaver.
 

På StudentTorget.no kan du finne internships og praktikantstillinger du kan søke på.

Årskurs og bachelor i samfunnsøkonomi

Informasjon om breddeår og videre studieløp. Studenter som er i ferd med å fullføre førsteåret på bachelor i samfunnsøkonomi må i løpet av våren gjøre noen valg knyttet til hvordan de skal...

Årskurs og bachelor i samfunnsøkonomi

Informasjon om breddeår og videre studieløp. Studenter som er i ferd med å fullføre førsteåret på bachelor i samfunnsøkonomi må i løpet av våren gjøre noen valg knyttet til hvordan de skal fullføre bachelorgraden. Hvilke SØK2000-emner skal man velge? Hva er smarte emner å velge inn i breddeåret? Når er det lurt å dra på utveksling? Hva betyr automatisk utskriving i av bachelorvitnemål?

Presentasjonen fra ISØs informasjonsmøte 3. april gir en del svar. Du får vite mer på fakultetets bachelordag 9. april.

Kontakt gjerne ISØ på epost econ@svt.ntnu.no eller kom innom og snakk med studieveileder.   


ArcGIS-kurs for studenter

  Gjennom NTNU sitt spleiselag på ArcGIS produkter, har alle studenter ved Institutt for samfunnsøkonomi tilgang til såkalte Virtual Campus kurs på Esri sine nettsider. Kurs...

ArcGIS-kurs for studenter

 

Gjennom NTNU sitt spleiselag på ArcGIS produkter, har alle studenter ved Institutt for samfunnsøkonomi tilgang til såkalte Virtual Campus kurs på Esri sine nettsider. Kurs kan bestilles ved å sende mail til Nina (ninaul@stud.ntnu.no), eller Aso (aso.amedyan@ntnu.no). Alle kursene er gratis.
 

Latex

Lenker til bruksanvisning for installering av brukergrensesnitt for Latex Latex for PC Latex for Mac

Latex

Lenker til bruksanvisning for installering av brukergrensesnitt for Latex

Latex for PC

Latex for Mac

Studieinformasjon for samfunnsøkonomistudenter

Undervisningsprisen

15-16: Ragnar Torvik                                                                                            

14-15: Ragnar Torvik

13-14: Hildegunn Ekroll Stokke

12-13: Kåre Johansen
11-12: Hans Bonesrønning
10-11: Hans Jørgen Tranvåg
09-10: Ragnar Torvik
08-09: Rune Skarstein
07-08: Egil Matsen
06-07: Hildegunn Ekroll Stokke

Linjeforeningen Pareto

ECONnect

Kontaktinformasjon

Telefon:   73 59 19 40
Epost:      econ@ok.ntnu.no

Besøksadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
Bygg 7, nivå 5
Dragvoll

Postadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU, Dragvoll
7491 Trondheim