Valgfrie masteremner inneværende og kommende studieår

Som det fremgår av studiehåndboken blir tilbudet av valgfrie emner bestemt i samråd med masterstudentene. I studieåret 2017-2018 undervises følgende emner:

Høst 2017

SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi
SØK3529 Dynamisk makro 

(i tillegg 2 økonometri-emner:
SØK3514 Anvendt økonometri og FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri)

Vår 2018:

SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi
SØK3527 Fiskal føderalisme  

 

Alle som er tatt opp til masterprogram ved Institutt for samfunnsøkonomi kan levere semesteroppgaver og ta eksamen i alle SØK3500-emner alle semester (den generelle ordningen i SØK-/FIN-emner er at man bare kan levere semesteroppgaver når emnet undervises). Det er mulig å ta ett kurs i høstsemesteret og ett i vårsemesteret, og fordele arbeidet med masteroppgaven over hele studieåret.

 

Valgfrie masteremner historikk

Vår 2017: 

SØK3517 Åpen makroøkonomi
SØK3521 Utdanningsøkonomi

Høst 2016: 

SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi
SØK3528 Urbanisering og økonomisk geografi 

Økonometri:
SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri 
FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri

Vår 2015:

SØK3520 Politisk økonomi
SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling

Høst 2014:

SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri
SØK3517 Åpen makro
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi

Vår 2014:

SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling
SØK3525 Internasjonal økonomi

Høst 2013:

SØK3514 Anvendt økonometri
SØK3520 Politisk økonomi
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi

Vår 2013:

SØK3521 Utdanningsøkonomi
SØK3516 Makroøkonomiske emner

Høst 2012:

SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi
SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi

Vår 2012:

SØK3517 Åpen makro
SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling

Høst 2011:

SØK3514 Anvendt økonometri
SØK3525 Internasjonal økonomi
SØK3527 Fiskal føderalisme

Vår 2011:

SØK3516 Makroøkonomiske emner
SØK3520 Politisk økonomi

Høst 2010:

SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri
SØK3517 Åpen makroøkonomi
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi

Vår 2010: 

SØK 3518 Mikroøkonomiske emner
SØK 3523 Økonomisk vekst og utvikling.

Høst 2009: 

SØK3514 Anvendt økonometri
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi
SØK3525 Internasjonal økonomi

Kontaktinformasjon

Telefon:   73 59 19 40
Epost:      econ@ok.ntnu.no

Besøksadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
Bygg 7, nivå 5
Dragvoll

Postadresse:
Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU, Dragvoll
7491 Trondheim