Velkommen til Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsøkonomi har studieprogram både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I dag har instituttet rundt 500 studenter. På instituttet er det et aktivt forskningsmiljø. Sentrale tema er offentlig økonomi, arbeidsmarkedsøkonomi, makro- og utviklingsøkonomi og miljø- og ressursøkonomi.

Vite mer om samfunnsøkonomistudier på NTNU? Se filmen!

 

Vi utdanner attraktive kandidater!

PwC ble engasjert av Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) for å evaluere hvordan kandidatene fra henholdsvis master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi utdannet ved instituttet blir evaluert av arbeidsgivere. Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er gode. De er meget godt fornøyd med kandidatene, både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, og vil fortsette å rekruttere fra ISØ!

Les hele oppsummeringen av evalueringen.

 


Nytt fra instituttet

Vi utdanner attraktive kandidater

PwC ble engasjert av Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) for å evaluere hvordan kandidatene fra henholdsvis master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi utdannet ved instituttet blir evaluert av arbeidsgivere. For å gjøre dette intervjuet PwC til sammen 11 ledere av kandidater fra ISØ i ulike virksomheter i privat og offentlig sektor, samt avholdt workshops med de faste vitenskaplige ansatte ved instituttet og et utvalg av nåværende studenter.

Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er gode. De er meget godt fornøyd med kandidatene, både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, og vil fortsette å rekruttere fra ISØ. Dette gjelder både studieprogrammet i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi.

Les hele oppsummeringen av evalueringen.


Om begrunnelser og klager

I første omgang er det en frist for studenten på 3 uker etter sensurdato om å levere krav om begrunnelse og klage. Etter at fristen går ut skal vi gi dere begrunnelsen innen 2 uker (etter fristen utløper, ikke regnet fra datoen dere leverer skjemaet). Deretter har dere 3 nye uker etter at dere mottar begrunnelsen på å levere en eventuell klage. Videre har klagekommisjonen 3 uker på seg til å behandle klagene. Også klager som leveres rett etter sensurdato blir behandlet i samme klagekommisjon. Prosessen med begrunnelser og klager kan ta inntil 3 måneder.

Skjema for begrunnelse og klage finner dere på denne siden. Der står også reglementet for klagebehandling og fristene dere må forholde dere til.


Bridge NTNU lansert - skaper kontakt mellom NTNU-studenter og arbeidsgivere

24. oktober ble Bridge NTNU lansert. Registrer deg der i dag og kom i gang med karrieren!

Bridge NTNU vil hjelpe deg med rekruttering og nettverk - du vil både skape og knytte kontakter. 
 

Bridge NTNU:
- er den enkleste måten å komme i kontakt med NTNU-studentene
​- åpner dørene til arbeidslivet før og etter endt studie
- er en viktig brobygger mot resten av samfunnet

Som arbeidsgiver har du mulighet til å rekruttere studenter til jobb, praksis og oppgaver
Som student får du tilgang til nettverk og relevant arbeidserfaring
Som faglærer kan søke etter eksterne aktører til prosjekter og oppdrag


NFIs pris for beste masteroppgave

Det norske finansinitiativet (NFI) deler hvert år ut en pris for beste masteropppgave. Prisen for beste masteroppgave kan utgjøre opptil 50 000 kroner per student!

Masteroppgaver må være innenfor fagområdet finansiell økonomi for å kunne delta.

Les mer om prisen og nominer masteroppgaver her.


Vår professor Ragnar Torvik har fått akseptert paper i The Review of Economic Studies

Professor Torviks paper Why Do Voters Dismantle Checks and Balances?, som han har skrevet sammen med Daron Acemoglu og James A. Robinson, er blitt akseptert av The Review of Economic Studies.

Paperet kan også lastes ned som PDF fra vår Working Paper serie.