Velkommen til Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsøkonomi har studieprogram både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I dag har instituttet rundt 500 studenter. På instituttet er det et aktivt forskningsmiljø. Sentrale tema er offentlig økonomi, arbeidsmarkedsøkonomi, makro- og utviklingsøkonomi og miljø- og ressursøkonomi.

Vite mer om samfunnsøkonomistudier på NTNU? Se filmen!

 

Vi utdanner attraktive kandidater!

PwC ble engasjert av Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) for å evaluere hvordan kandidatene fra henholdsvis master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi utdannet ved instituttet blir evaluert av arbeidsgivere. Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er gode. De er meget godt fornøyd med kandidatene, både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, og vil fortsette å rekruttere fra ISØ!

Les hele oppsummeringen av evalueringen.

 


Nytt fra instituttet

Vi utdanner attraktive kandidater

PwC ble engasjert av Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) for å evaluere hvordan kandidatene fra henholdsvis master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi utdannet ved instituttet blir evaluert av arbeidsgivere. For å gjøre dette intervjuet PwC til sammen 11 ledere av kandidater fra ISØ i ulike virksomheter i privat og offentlig sektor, samt avholdt workshops med de faste vitenskaplige ansatte ved instituttet og et utvalg av nåværende studenter.

Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er gode. De er meget godt fornøyd med kandidatene, både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, og vil fortsette å rekruttere fra ISØ. Dette gjelder både studieprogrammet i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi.

Les hele oppsummeringen av evalueringen.


Om begrunnelser og klager

I første omgang er det en frist for studenten på 3 uker etter sensurdato om å levere krav om begrunnelse og klage. Etter at fristen går ut skal vi gi dere begrunnelsen innen 2 uker (etter fristen utløper, ikke regnet fra datoen dere leverer skjemaet). Deretter har dere 3 nye uker etter at dere mottar begrunnelsen på å levere en eventuell klage. Videre har klagekommisjonen 3 uker på seg til å behandle klagene. Også klager som leveres rett etter sensurdato blir behandlet i samme klagekommisjon. Prosessen med begrunnelser og klager kan ta inntil 3 måneder.

Skjema for begrunnelse og klage finner dere på denne siden. Der står også reglementet for klagebehandling og fristene dere må forholde dere til.


Timeplanen for vårsemesteret 2014

Undervisningen starter mandag 6.januar 2014.

Sjekk timeplanen for dine emner her. Søk opp emnet og klikk på fanen Timeplan. Timeplanen er klar i starten av desember.


Infomøte om utveksling februar 2014

Se Annes presentasjon fra infomøtet 4. februar 2014.
Oppdatert 26. februar 14 pga regelendring knyttet til beregning av snittkarakter for rangering på stipend. Nytt: Kun beståtte karakterer tas med.

Studentene som informerte om utvekslingsoppholdene sine, og et par til, må dere gjerne ta kontakt med. Navn, lærested de utvekslet til og kontaktinfo finner du på det andre bildet i presentasjonen.

Om karaktersnitt San Diego
University of California -  San Diego (UCSD) vil ikke akseptere studenter med karaktersnitt under C (=3.0 hvor A=5, B=4, C=3, D=2, E=1) .  Karaktersnitt regnes for alle fag; ikke bare de relevante fag.

Om stipend
Karaktersnittet ditt er viktig dersom du vil ha friplass på læresteder i USA, Australia, Japan, Singapore eller Korea, og for å få NTNU-stipendet. For de fleste som søker utveksling i Europa er ikke dette avgjørende, kun dersom du søker på steder der det er mange søkere og få plasser.

 Les mer på Internasjonal seksjons sider om stipend og snittberegning.

Et par andre oppklaringer:

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på e-post econ@svt.ntnu.no!


Bridge NTNU lansert - skaper kontakt mellom NTNU-studenter og arbeidsgivere

24. oktober ble Bridge NTNU lansert. Registrer deg der i dag og kom i gang med karrieren!

Bridge NTNU vil hjelpe deg med rekruttering og nettverk - du vil både skape og knytte kontakter. 
 

Bridge NTNU:
- er den enkleste måten å komme i kontakt med NTNU-studentene
​- åpner dørene til arbeidslivet før og etter endt studie
- er en viktig brobygger mot resten av samfunnet

Som arbeidsgiver har du mulighet til å rekruttere studenter til jobb, praksis og oppgaver
Som student får du tilgang til nettverk og relevant arbeidserfaring
Som faglærer kan søke etter eksterne aktører til prosjekter og oppdrag