Velkommen til Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsøkonomi har studieprogram både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I dag har instituttet rundt 500 studenter. På instituttet er det et aktivt forskningsmiljø. Sentrale tema er offentlig økonomi, arbeidsmarkedsøkonomi, makro- og utviklingsøkonomi og miljø- og ressursøkonomi.

Vite mer om samfunnsøkonomistudier på NTNU? Se filmen!

Nytt fra instituttet

Bridge NTNU lansert - skaper kontakt mellom NTNU-studenter og arbeidsgivere

24. oktober ble Bridge NTNU lansert. Registrer deg der i dag og kom i gang med karrieren!

Bridge NTNU vil hjelpe deg med rekruttering og nettverk - du vil både skape og knytte kontakter. 
 

Bridge NTNU:
- er den enkleste måten å komme i kontakt med NTNU-studentene
​- åpner dørene til arbeidslivet før og etter endt studie
- er en viktig brobygger mot resten av samfunnet

Som arbeidsgiver har du mulighet til å rekruttere studenter til jobb, praksis og oppgaver
Som student får du tilgang til nettverk og relevant arbeidserfaring
Som faglærer kan søke etter eksterne aktører til prosjekter og oppdrag


Tildelt FIBE-prisen for beste paper

ISØs stipendiat Synne Almaas og vår tidligere masterstudent Line Bystrøm fikk tildelt FIBE-prisen for beste paper skrevet av forskere under 40 år. En fantastisk start på 2015! Les mer her.


NFIs pris for beste masteroppgave

Det norske finansinitiativet (NFI) deler hvert år ut en pris for beste masteropppgave. Prisen for beste masteroppgave kan utgjøre opptil 50 000 kroner per student!

Masteroppgaver må være innenfor fagområdet finansiell økonomi for å kunne delta.

Les mer om prisen og nominer masteroppgaver her.


Nyttige mestringskurs for studenter

SiT Råd tilbyr i høst en rekke nyttige kurs for økt mestring av studentlivet. Blant annet holder de kurs i å ta-ordet, stressmestring og planlegging. Se oversikt over alle kursene på SiT Råds nettsider, og meld deg på!


Norges Banks stipendprogram

– Ta doktorgrad ved et internasjonalt toppuniversitet!

Stipend fra Norges Bank gir deg en ypperlig sjanse til å ta doktorgrad i makroøkonomi ved et internasjonalt toppuniversitet! Se presentasjonen Gisle Natvik fra Norges Bank holdt her fredag 19. april 2013.

Mer info om ordningen finner dere på Norges Banks nettsider, eller ved å kontakte professor Egil Matsen her ved instituttet.


LaTeX-kurs

Instituttet holder jevnlig LaTeX-kurs. Nøyaktig tidspunkt legges ut på instituttets Facebook-side i forkant av kurset. Studentene må selv installere LaTeX på maskinen før de deltar på kurset:

Problemer med installasjonen? Spør Torgeir (kontor 7562 her på ISØ) om hjelp!


Vi utdanner attraktive kandidater

PwC ble engasjert av Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) for å evaluere hvordan kandidatene fra henholdsvis master i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi utdannet ved instituttet blir evaluert av arbeidsgivere. For å gjøre dette intervjuet PwC til sammen 11 ledere av kandidater fra ISØ i ulike virksomheter i privat og offentlig sektor, samt avholdt workshops med de faste vitenskaplige ansatte ved instituttet og et utvalg av nåværende studenter.

Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er gode. De er meget godt fornøyd med kandidatene, både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, og vil fortsette å rekruttere fra ISØ. Dette gjelder både studieprogrammet i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi.

Les hele oppsummeringen av evalueringen.