Velkommen til Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsøkonomi har studieprogram både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I dag har instituttet rundt 500 studenter. På instituttet er det et aktivt forskningsmiljø. Sentrale tema er offentlig økonomi, arbeidsmarkedsøkonomi, makro- og utviklingsøkonomi og miljø- og ressursøkonomi.

Vite mer om samfunnsøkonomistudier på NTNU? Se filmen!