Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning i studieåret 2017/18:

  • LVUT8109 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1, 1-7, emne 1 (emneansvarlig)
  • LVUT8110 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1, 1-7, emne 2 (emneansvarlig)
  • LVUT8111 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1, 5-10, emne 1 
  • LVUT8112 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2, 5-10, emne 2
  • LVUT8107 Norsk 2, 5-10, KFK, emne 1.
  • LVUT8108 Norsk 2, 5-10, KFK, emne 2.

Nettverk/forskningsmiljø/prosjekter:

  • NOLES
  • Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden.