73590335 95179807
Erling Skakkes gate 47B, Gunnerushuset*A160

Bakgrunn og aktiviteter

 

 

 • Selected work experience

  • 01.01.1985 – 01.02.1988. Vitenskapsmuseet, Univ. of Trondheim:  Scholarship. The Vega project. Mesolithic settlement patterns, research strategies and cultural heritage management (cf. Bjerck 1989, 1990).
  • 25.10 – 31.01.1990. Norges allmennvitenskapelige forskningsråd: Research leader. Administration of the program «Forskning om kulturminnevern» (FOK) (Research on Cultural resource management).
  • 01.02.1990 – 21.7.1996. Nordland fylkeskommune: Arkeolog/Førstekonsulent. (Cultural heritage officer. General cultural resource management in Nordland County.
  • 21.7.1996 – 25.11.1999. Sysselmannen på Svalbard: Cultural heritage officer at The Governor of Svalbard.
  • 14.12.1999 – today. Vitenskapsmuseet, NTNU: Associate professor. 2010. Early settlements (Stone Age), research, teaching, projects, cultural resource management, public archaeology.
  • 2003–2008."NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange"  Project leader. Large-scale rescue excavations, at the site of the present processing plant for the Ormen Lange gas field at Aukra, Møre and Romsdal, cf. Bjerck et al. 2008.
  • 1.03.2003 – 01.09.2005. Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet. Head of Department.
  • 2001 – 2010. Norwegian Archaeological Review (NAR, www.tandf.no/nar). Editor-in-Chief. NAR is an international scientific journal in archaeological theory and method. Ranked Nivå 2 journal in Norway (UHR), and ‘A' in the Archaeology Category in European Reference Index for Humanities (ERIH), European Science Foundation, 2007. Indexed and abstracted inThomson Reuters/Arts and Humanities Citation Index®.
  • October 2010 – today. Vitenskapsmuseet, NTNU: Professor from 2010. Early settlements (Stone Age), research, teaching, projects, cultural resource management, public archaeology. 
  • 2011 – present. Project leader "Marine Ventures", Research Counsil of Norway, Project 208828.

   

  Research interests

  Pleistocene/Holocene transition, Maritime adaptation and seascapes, Material culture studies, Dynamics and structural relations in cultural development of hunter-gatherer societies, Comparative studies, Archaeological theory and research history, Cultural heritage management, Public archaeology.


   


   

   

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Andreassen, Elin; Bjerck, Hein Bjartmann; Olsen, Bjørnar. (2010) Persistent memories. Pyramiden - a Soviet mining town in the High Arctic. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2436-8.
 • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. (2008) NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2335-4.
 • Bjerck, Hein Bjartmann. (1995) The North Sea Continent and the pioneer settlement of Norway. 1995. ISBN 0-946897-96-4. Man & Sea in the Mesolithic. Coastal settlement above and below present sea level. Oxbow Monograph (53).

Del av bok/rapport

 • Bjerck, Hein Bjartmann. (2014) Fra steinalderens sjøfangst til metalltidens sjøfart. Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk.
 • Bjerck, Hein Bjartmann. (2014) Kolonisering av den skandinaviske skjærgårdskysten og begynnelsen til sjøfangsten. Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk.