Naturhistorisk notat

Naturhistorisk notat, forside.Naturhistorisk notat er en elektronisk serie fra 2013 som erstatter tidligere Botanisk notat og Zoologisk notat.


Spor - Nytt fra fortiden

SPOR-forside.SPOR – nytt fra fortiden er et arkeologisk og kulturhistorisk tidsskrift som henvender seg til en allment interessert leserkrets.
 


 


Vitark

Vitark-forsideVitark – Acta Archaelogica Nidrosiensia er en arkeologifaglig vitenskapelig serie som presenterer ny norsk og nordisk forskning på og innsikt i arkeologiske problemstillinger.

 


Rapport arkeologisk serie

Forside, arkeologisk rapport"Rapport arkeologisk serie" inneholder hovedsakelig stoff fra det faglige og geografiske ansvarsområdet til Seksjon for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

 


Gunneria og Miscellanea

Forside, GunneriaGunneria trykker vanligvis originalarbeider med tilknytning til NTNU Vitenskapsmuseets ansvarsområde og fagområder, dvs. arkeologi, kulturhistorie, botanikk og zoologi.


Naturhistorisk rapport

Naturhistorisk rapportNaturhistorisk rapport er en elektronisk serie fra 2013 som erstatter tidligere Rapport botanisk serie og Rapport zoologisk serie.


Bli med ut!

Bli med ut-forsideI "Bli med ut!" inviterer Vitenskapsmuseets botanikere og zoologer til turer inn i noen av de temaene som vi arbeider med i forskning og forvaltning.

 


Rapport botanisk serie

Forside, rapport botanisk"Rapport botanisk serie" inneholder botanisk stoff fra det fagområdet og det geografiske ansvarsområdet som NTNU Vitenskapsmuseet representerer.

 


Botanisk notat

Forside, botanisk notat"Botanisk notat" inneholder stoff som ikke trykkes i serien. Ofte er det rapporter fra mindre oppdrag og utredninger, foreløpige rapporter, årsrapporter eller materiale med liten spredning.

 


Fauna norvegica

Skjermdump, Fauna norvegicaFauna norvegica er en engelskspråklig serie som publiserer vitenskapelige forskningsarbeid innenfor zoologi med hovedvekt på nordisk fauna.
 


Arkeologisk utgravingsrapport

RapporterLogoArkeologisk utgravingsrapport er en elektronisk serie fra 2014 som innbefatter alle typer arkeologiske undersøkelser, befaringer og skjødsling.


Bøker

Bok-forsideNTNU Vitenskapsmuseet gir ut og medvirker til utgivelse av flere bøker. Her er en oversikt over de fleste av de senere års utgivelser.


 


Rapport zoologisk serie

Forside, zoologisk rapport"Rapport zoologisk serie" inneholder stoff fra de fagområdene som Vitenskapsmuseet representerer. Serien bringer i hovedsak stoff fra oppdragsprosjekter og andre undersøkelser og forskning utført ved museet.


Zoologisk notat

Forside, zoologisk notat"Zoologisk notat" inneholder stoff om ikke trykkes i serien. Ofte er det rapporter fra mindre oppdrag og utredninger, foreløpige rapporter, årsrapporter eller materiale der en beregner liten spredning.
 


Chironomus Newsletter

Skjermdump, newsletterChironomus Newsletter on Chironomidae Research er et open access tidskrift med fagfellevurdering og nyhetsbrev for alle som er interessert i studier av fjærmygg (Diptera: Chironomidae).