73593782 99618881
Valgrinda 2000, 2.307A, Valgrinda, S. P. Andersens veg 5

Bakgrunn og aktiviteter

Kontaktinfo

Kontor: 2.307A Valgrinda

Tlf (kontor): (735) 93782

Tlf (mobil): 99618881

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Rossing, Nils Kristian; Ystenes, Martin; Kjærvik, Atle; Stenvig, Bård Inge; Holden, Christian; Holden, Cathrine. (2005) Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter. 2005. ISBN 82-92088-29-6.

Del av bok/rapport

  • Holden, Christian; Pettersen, Kristin Ytterstad; Stavdahl, Øyvind; Gravdahl, Jan Tommy. (2013) Optimal Mapping from a Continuous 3D Curve to the Position and Shape of a Snake Robot. 2013 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM), Vicenza, Feb. 27 2013-March 1 2013.
  • Holden, Christian; Stavdahl, Øyvind. (2013) Optimal Static Propulsive Force for Obstacle-Aided Locomotion in Snake Robots. Proceeding of the IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO) 2013, 12-14 Dec. 2013, Shenzhen, China.
  • Breu, Dominik Andreas; Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) Ship Model for Parametric Roll Incorporating the Effects of Time-Varying Speed. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
  • Breu, Dominik Andreas; Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) Stability of Ships in Parametric Roll Resonance Under Time-Varying Heading and Speed. Proceedings. Stability of Ships and Ocean Vehicles (STAB) 2012.
  • Holden, Christian; Breu, Dominik Andreas; Fossen, Thor I.. (2012) Frequency Detuning Control by Doppler Shift. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
  • Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) A U-Tank Control System for Ships in Parametric Roll Resonance. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
  • Galeazzi, Roberto; Holden, Christian; Blanke, Mogens; Fossen, Thor I.. (2009) Stabilization of Parametric Roll Resonance by Combined Speed and Fin Stabilizer Control. Proceedings European Control Conference, Budapest, 2009.
  • Holden, Christian; Galeazzi, Roberto; Fossen, Thor I.; Perez, Tristan. (2009) Stabilization of parametric roll resonance with active u-tanks via Lyapunov control design. Proceedings European Control Conference, Budapest, 2009.

Rapport/avhandling

  • Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2011) Modeling and Control of Parametric Roll Resonance. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2011. ISBN 978-82-471-2896-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (174).