course-details-portlet

TPK4126 - Undervannskontrollsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Modeller og styresystemer for undervannsprosesser, herunder:
- kompressorer
- pumper
- separatorer
- enfase rørstrøming
- flerfase rørstrøming, inkludert slugging
- ROV/AUV-operasjoner
- hydraulikk og hydrauliske aktuatorer

Emnet vil også gi en generell oversikt over de systemer som brukes i dag og forventes brukt i framtiden i typiske undervannsanlegg for produksjon av olje og gass.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskaper om:
- Modellering og regulering av systemer brukt i undervannsproduksjon og -prosessering av olje og gass
- ROV-operasjoner og undervannsroboter
- Typiske anlegg for undervannsanlegg for produksjon av olje og gass

Kurset skal gi ferdigheter i:
- Simulering av undervannsprosesser
- Regulering av undervannsprosesser
- Kontrollsystemer for ROV-operasjoner

Kurset skal gi generell kompetanse i:
- Bruk av Matlab og Simulink
- Praktisk laboratoriearbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver individuelt og i grupper. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Teori- og laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved start av undervisningen.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjonssystemer
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - produksjonssystemer
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 14.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU