course-details-portlet

TPK4126 - Undervannskontrollsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer G

Faglig innhold

Dette emnet dekker modeller og styresystemer for undervannsprosesser, herunder:

 • kompressorer
 • pumper
 • separatorer
 • enfase rørstrøming
 • flerfase rørstrøming, inkludert slugging
 • hydraulikk og hydrauliske aktuatorer
 • prosessregulering, inkludert flytregulering, nivåregulering, trykkregulering, effektivitetsregulering, etc.

Emnet vil også gi en generell oversikt over de systemer som brukes i dag og forventes brukt i framtiden i typiske undervannsanlegg for produksjon av olje og gass.

Emnet inkluderer praktisk laboratoriearbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført kurs vil kandidaten ha avansert og inngående kunnskap om:

 • komponenter og systemer in undervannsanlegg, så som oljebrønner og juletrær, manifolder, separatorer (tradisjonelle og kompakte), kompressorer og pumper (herunder karakteristikker og ustabiliteter som choke og surge), ventiler og rørsystemer (herunder en- og flerfase transport og slugging), og templates og forankringsmetoder for undervannsinstallasjoner
 • programmering og programmeringsverktøyet Matlab
 • matematiske modeller til bruk i simulering og design av kontrollsystemer
 • design, bruk og analyse av reguleringssystemer for bruk i olje- og gassnæringen
 • fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Etter gjennomført kurs vil studenten kunne:

 • beregne og simulere oppførsel og levetid av undersjøiske olje- og gassinstallasjoner ved bruk av digitale beregnings- og programmeringsverktøy
 • bruke fagspesifikke digitale verktøy, inkludert programmere i Matlab
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • matematisk modellering og simulering for regulering i undervannsteknologi, inklusive modellering av turbomaskiner, ventiler, en- og flerfase rørflyt, separation, etc.
 • designe industrielle reguleringssystemer og kontrollsystemer spesielt for undervannsteknologi, inklusive regulering av turbomaskiner, ventiler, rørflyt, separasjon, etc.
 • gjennomføre praktiske laboratorieøvinger om kompressorer og slugging

Generell kompetanse

Etter gjennomført kurs vil kandidatene kunne:

 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • arbeide selvstendig og i grupper med teknologiske og/eller vitenskapelige oppgaver av høy kompleksitet
 • lese, tolke og oppsummere engelskspråklig faglitteratur skriftlig og muntlig
 • sette seg inn i hovedlinjene i kunnskapsutviklingen av eget fagfelt, følge med i hvordan teknologiske og vitenskapelige grenser flyttes for derigjennom å erkjenne behovet for faglig oppdatering
 • ha god kontakt med lærekrefter ved NTNU og være i stand til å etablere internasjo- nale faglige nettverk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver individuelt og i grupper. Undervisningen (inklusive forelesninger, øvinger og eksamen) gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Teori- og laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved start av undervisningen.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjonssystemer
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - produksjonssystemer
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 16.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 15
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU