Ultralyd av kar

Videreutdanning, Trondheim

Ultralyd av kar

Nærbilde av en ultralydundersøkelse på hals.
Foto: Karl Jørgen Marthinsen ISB/NTNU

Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar er en 2-årig formalisert utdanning i medisinsk ultralydavbilding hvor du kan spesialisere deg i enten hjerte eller vaskulær ultralyd (kar). Første semester er en felles innføring i basal ultralyd for alle studenter (RAT6001 Basal ultralyd). Deretter går man videre og spesialiserer seg enten i hjerte eller kar.


Ultralyd av kar

Videreutdanning i kar skal ikke lenger tilbys, men at det jobbes med å etablere enkeltstående kurs innenfor ulike kar-tema. I første omgang vil det fra 2024 komme et nytt kurstilbud i «Ultralyd av aorta» på 15 studiepoeng.

Studiestart 2022

Studiestart høsten 2022 er 30.-31. august.

Det er én obligatorisk samling i Trondheim denne høsten, samt en 3-timers skoleeksamen i desember.

Det må være tatt opp minimum 10 studenter for at det skal bli oppstart av videreutdanningen i ultralyd av kar.

Målgruppe

Helsepersonell

Opptakskrav

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb. Søknadsportalen åpner 1. februar. Søknadsfrist er 20. april. kl. 14:00

Undervisningsformer

Utdanningen har et nettbasert rammeverk med interaktiv bruk av bilder og video. Gjennom bruk av nettbaserte undervisningsformer oppnås fleksibilitet, slik at du selv kan bestemme når du vil studere innenfor gitte tidsrammer. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer som fremmer læring og utvikler ferdigheter innen ultralyd av kar. Det veksles mellom nettstudier, selvstudier, gruppearbeid, forelesninger og praksisstudier. Forventet arbeidsinnsats er ca. 20 timer per uke (gjennomsnittlig gjennom året).

Samlinger: Hvert semester arrangeres to tredagers samlinger. Samlingene omfatter forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser og følges deretter opp med leksjoner og arbeidskrav på nett.

Nettstudier: I nettstudiene erstattes forelesninger med tekst/bilde, lyd, videoer, videoklipp, PowerPoint-presentasjoner - tilpasset progresjonen i studiet. Underveis legges det opp til innlevering av ulike typer arbeidskrav – tilknyttet både praksis og teori.

Det benyttes en elektronisk læringsplattform (Blackboard). Det forutsettes derfor at søker mestrer PC som arbeidsverktøy.

Ferdighetstrening og praksis: Den veiledete delen av studiet består av øvelser, hovedsakelig ferdighetstrening på ultralydapparater og veiledet praksis på egen avdeling.

Deltakelse på samlinger og praksisstudier er obligatorisk.

 


Ultralyd av kar

Studiets oppbygging

Emnene i utdanningen er tematisk oppbygd med avsluttende praktiske eksamener i hvert semester. Det første emnet «Basal ultralyd» er obligatorisk, men utover det, er det mulig å ta kun ett, to eller tre av de påfølgende emnene. Dersom man tar hele utdanningen vil man i andre semester fokusere på halskar i teori og praksis, og i tredje semester er tema perifere arterier i ekstremiteter samt aorta. I siste semester er det vener i underekstremiteter som er i fokus.

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
 
RAT6001 Basal ultralyd 15 Høst
RAT3311 Teoretisk ultralyd 7,5 Vår
RAT6010 Vaskulær ultralydpraksis med fokus på halskar 7,5 Vår
RAT3312 Teoretisk ultralyd av perifere arterier og aorta

7,5

Høst
RAT6011 Praktisk ultralyd av perifere arterier og aorta 7,5 Høst
RAT3313 Teoretisk ultralyd av perifere vener 7,5 Vår
RAT6012 Praktisk ultralyd av perifere vener 7,5 Vår

Ultralyd hjerte, kar, muskel og skjelett

Emnene er utviklet og basert på erfaringer med nettbaserte videreutdanninger som NTNU har drevet siden 2003. Både form og innhold i kurset utvikles i takt med nye muligheter for læring med digitale verktøy, og med den teknologiske utviklingen i fagfeltet.

Ultraldy av hjerte og kar

Videreutdanningene i ultralyd av hjerte og kar er utformet i samarbeid med kardiologiske og karkirurgiske miljøer og de er bygget opp etter anbefalinger innen ultralydopplæring fra European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), Core Syllabus og European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Level 1.


Ultralyd hjerte, kar, muskel og skjelett

Læringsutbytte

Etter endt videreutdanning i ultralyd ved NTNU skal studenten være i stand til å gjøre standardiserte opptak, ta del i opplæring av nytt personell og inneha en særskilt kompetanse på apparatur og teknologi. 

Hovedfokus vil være på ultralydteknologi, apparatlære, ergonomi og bildeframstilling.

 

Har du lyst til å gå videre og ta en mastergrad?

Har du fullført alle emner i ultralyd av muskel og skjelett (RAT6001, RAT6002, RAT6003 og RAT6004) kan du søke opptak til master i medisinsk bildeteknologi. Masterstudiet består av ytterligere fire emner: Intro til medisinsk bildeteknologi, Statistikk for medisin og helse, Bildebehandling for automatisert klassifisering og Eksperter i team. Tilslutt skal du skrive en masteroppgave på 30 studiepoeng. Dette gir en mastergrad på totalt 120 studiepoeng.

Neste opptak til masterprogrammet er høsten 2024, med søknadsfrist 15. april 2024.

Obs! Masterprogrammet er under utvikling og endringer kan komme.  

Figur som viser oppbygging av master i ultralyd med i spesialisering muskel og skjellet
Oppbygging av master i ultralyd med spesialisering i musket og skjelett. Figur Nina Hanger

 


Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktperson:

Lydia Johnsen

Administrativ kontkaktperson:

Tonje C. Svenden

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Søk opptak

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev