MR og ultralyd

Videreutdanning, Trondheim

MR og ultralyd


Bildediagnostikk og ultralyd

MR kan benyttes til detaljert avbildning av de fleste organer, og er spesielt god på å fremstille detaljer av ryggmargen og av hjernen. Vi får informasjon om både struktur og funksjon. I tillegg til diagnostikk og oppfølging av behandling brukes MR til å forstå prosesser i kroppen.


Ultralyd benyttes både i diagnostisering og oppfølging av lidelser i ulike organsystem og er et svært nyttig verktøy i en rekke problemstillinger. Ultralyd er lett tilgjengelig, pasientnært, dynamisk, har lav kostnad og er uten ubehag eller fare for pasient. Ulempen er at ultralyddiagnostisering er brukeravhengig og krever god kompetanse for å være pålitelig.


St. Olavs hospital og NTNU driver fremragende forskning innen MR og ultralyd, og har en innholdsrik og avansert utstyrspark, inkludert høyfelts 7T MR-skanner. NTNUs videreutdanninger i MR tilbys ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, mens videreutdanninger i ultralyd tilbys av Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. 

 

Masterprogram og lengre utdanningsløp

 

Utdanning Studiepoeng Undervisningssted
Magnetisk resonans (MR) 60 Trondheim
Ultralyd av hjerte 60 Trondheim
Ultralyd av kar 60 Trondheim
Ultralyd av muskel og skjelett 60 Trondheim
Ultralydutdanning for jordmødre 60 Trondheim
Masterprogram i medisinsk bildeteknologi 120 Trondheim

 

Enkeltemner

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev